MRA governance: minder en beter

Op 7 april waren Suleyman Celik en ik (Kitty Wolfs) namens Velsen Lokaal aanwezig bij een regionale MRA bijeenkomst waarin het nieuwe voorstel voor de versterking van onze samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)werd besproken. De MRA is een bestuurlijk platform. 

In 2019 is er een evaluatie geweest over het functioneren en de resultaten van de MRA en hier zijn behoorlijk wat verbeterpunten uit naar voren gekomen. Nu poogt men een nieuwe, effectievere weg in te slaan. Het moet beter met minder, zo sprak onze Commissaris van de Koning de heer van Dijk. Meer draagvlak en een grotere verbondenheid.

Voor ons ligt nu een voorstel waarmee wij hopen onze regionale samenwerking meer vanuit gedeelde inhoudelijke ambities en gezamenlijke kracht te kunnen besturen. Een metropoolregio van grote klasse.

Vragen vanuit raadsleden 

Hoe blijven wij als raden aangehaakt bij de MRA?
De democratische legitimiteit is lastig hard te maken, echter wel daadkrachtig. Aldus de heer van Dijk zijn de raadsleden zelf echter de democratische legitimiteit.
De IJmondgemeenten willen graag deel nemen aan het platform. Er moet nog wel hard gewerkt worden aan het vertrouwen. We willen ons meer deel voelen van het gebeuren en dat is nu nog onvoldoende het geval.
Om raden en staten beter en concreter te betrekken bij de MRA wordt een raadstafel geïntroduceerd. 
Maar hoe verbindt je de raadstafel met het bestuur? 

Platforms zelf voorzitter laten kiezen 

De colleges vanuit de IJmondgemeenten hebben zich tegen het voorstel van de transitiecommissie uitgesproken dat de provinciale vertegenwoordiger in een platform automatisch het voorzitterschap vervult van het desbetreffende platform. Onze colleges vinden het passender als de deelnemers aan de platforms zelf een voorzitter kiezen uit hun midden kiezen. De reactie van de heer van Dijk hierop was dat de provincie over de gemeentegrenzen heen besluiten neemt. Daarom wil zij de gedeputeerden als voorzitters aandragen. 

Herindeling van de platforms en het portefeuillehouder overleg wordt vooruit geschoven en dit kan spanning opleveren.
Er komt gelukkig geen contributie verhoging. Geen nieuwe bestuurslaag, maar wel een convenant.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *