Sessie Impact van de coronacrisis

Vanavond nam ik (Kitty Wolfs) samen met Frank Cornet (CU) en Marijke Gemser(PvdA) vanuit onze gemeente Velsen deel aan de online interactieve sessie ‘impact van de coronacrisis op gezondheid en welbevinden’. Er waren ook een raadslid uit Beverwijk en Zandvoort aanwezig en 2 medewerkers van de GGD, waardoor we in deze kleine groep goed de diepte in konden gaan.

Na 1 jaar coronacrisis spraken wij over de stand van zaken omtrent de gezondheid en het welbevinden van mensen. Hoe is die veranderd ten opzichte van een jaar geleden? Welke stappen kunnen wij als gemeenten en GGD samen zetten richting herstel en hoe ziet de blik naar de toekomst eruit?

Er zijn een aantal landelijke beleidstukken en rapporten verschenen die voor gemeenten richtinggevend zijn. Denk hierbij aan het landelijke preventieakkoord, het nieuwe gezondheidsbeleid van VWS en de Corona Volksgezondheidstoekomstverkenning van het RIVM. Op regionaal (GGD) niveau hebben de 9 wethouders die over gezondheidsbeleid gaan samen gezondheidsvraagstukken en ambities geformuleerd in de Regionale nota gezondheid in Kennemerland.

Vanavond hebben we vastgesteld dat Corona zowel een vergrootglas legt op de problemen die er al waren, als verdeeldheid zaait. We zijn allemaal op zoek naar meer perspectief. Waar je in de eerste 3 golven zag dat alle aandacht was gericht op de besmettingen en bedrijven, zie je nu ook aandacht ontstaan voor de kwetsbare groep, de midden kolom. Virologisch versus maatschappelijk. Vanuit het principe iedereen doet mee, ligt er een grote taak voor gemeenten om die kwetsbare groep in brede zin te bereiken. Dus de zwakkeren, de mensen met gezondheidsproblemen, kwetsbare groepen, laaggeletterden etc. De cijfers over het welbevinden onder jongeren zijn echt zorgwekkend en vragen om directe, gerichte actie.

Wat betreft volksgezondheid moeten we op zoek naar doelen en oplossingen.

Hoe het met de geldstromen zit is daarvoor van belang. Vragen die gesteld werden waren bijvoorbeeld: Gaan de gids gelden nog door? Hoe zit het met de preventieakkoord gelden, de sportakkoorden en de stimuleringsbudgetten waarvoor volgende week vrijdag de deadline is?

Maar de koppeling met de fysieke leefomgeving is veel belangrijker en levert meer resultaat op.

Hoe kun je de fysieke leefomgeving verbeteren vanuit een gezondheidsblik? Daarvoor moeten we ons meer richten op de voorkant en slimme koppelingen maken met het armoedebeleid, leeftijd- en of sportcoaches etc. Scholen niet meer plaatsen langs een drukke, openbare weg. Voor onze minima kunnen we als gemeente met de zorgpolissen inzetten op preventie. Mensen op die manier gezondheidsvaardigheden aanleren. Middels die slimme koppelingen kun je veel bereiken en vanuit andere aanvliegroutes… Want weten is nog niet doen… 

We kunnen aanspraak proberen te maken op regionale fondsen voor jeugd en onderwijs. Bijvoorbeeld voor standaard ontbijt verstrekken op scholen waar armoede een grote rol speelt. Hiermee zou je kans ongelijkheid wegnemen. Een experiment over wat dit uiteindelijk doet met het concentratievermogen en prestatievermogen van leerlingen, zou heel veel informatie kunnen opleveren waarmee we verder kunnen. Maar je moet mensen dit zelf laten bedenken voor het draagvlak…. Scholen, leerlingen. Kijk naar voorbeelden in Drenthe en Groningen….

We hebben heel leuk kunnen sparren, ideeën opgedaan, elkaar aan het denken gezet en dat maakte deze avond zeer waardevol en voor herhaling vatbaar!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *