Zorgen over de financiering van het Lokaal Klimaatakkoord

Een groot deel van het akkoord van Parijs moeten de gemeenten uitvoeren. Het gaat hierbij om het terugdringen van CO2 (49% CO2-reductie in 2030) zodat de opwarming van de aarde tegen wordt gegaan. Om aan de doelstellingen een bijdrage te leveren heeft de gemeente Velsen een Lokaal Klimaatakkoord opgesteld. Om het Klimaatakkoord uit te voeren is voor de komende jaren een bedrag nodig van 1.8 miljard euro. (bron: raad voor het openbaar bestuur).

Standpunt Klimaatakkoord

In oktober heeft de eerste sessie en in februari de tweede sessie plaats gevonden. In deze sessies heeft Velsen Lokaal aangegeven wat onze standpunten hierin zijn. Velsen Lokaal vindt de leefbaarheid van onze omgeving belangrijk. Reductie van CO2 draagt bij aan de leefbaarheid van onze leefomgeving. Tijdens de voorgaande sessies hebben wij aangegeven dat we de participatie essentieel vinden. Zowel onze inwoners, ondernemers en organisaties dienen mee te doen zodat we de doelstellingen kunnen halen. Zonder het eigenaarschap zullen we niet slagen. Onze tweede zorg is de financiering van het klimaatakkoord.

Het ambitieniveau spreekt ons aan en is ambitieus, maar bij een ambitie hoort ook financieel plaatje. Door de Coronacrisis zijn de financiën van de gemeente onder druk komen te staan. Het Rijk heeft veel taken aan de gemeenten overgeheveld zonder daarbij de gemeenten financieel goed te ondersteunen. Onze vrees is dat dit ook bij het Klimaatakkoord gebeurt. Om die reden willen wij financiële waarborgen voor het Klimaatakkoord zodat we onze ambities waar kunnen maken. Tijdens de sessie hebben we onze zorgen nog eens onder de aandacht gebracht, maar helaas heeft het Rijk nog geen duidelijkheid gegeven over de bijdragen die onze gemeente krijgt. Vanwege de financiële situatie bij de gemeente zijn wij voorstander om het akkoord gefaseerd uit te voeren in afwachting van de middelen die het Rijk beschikbaar stelt.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *