Velsens Forum 8 maart 2021

Onze gemeente is bezig met het opstellen van de Visie op Velsen 2050. De gemeente wil inwoners, organisaties en bedrijven uitdrukkelijk betrekken bij het opstellen van deze visie. Onze raadsleden van Velsen Lokaal waren hier natuurlijk bij aanwezig om goed te luisteren naar de inbreng van onze Velsenaren….

We willen gezamenlijk antwoord geven op veel vragen zoals: 

Wie zijn we in Velsen? Wat karakteriseert de zeven kernen? Waar staan we voor? Waar zitten inwoners mee?  Hoe kunnen we samen werken aan de toekomst van Velsen? Wat zijn nieuwe inzichten en ambities? Waar dromen we van? Waar gaan we voor?

Het afgelopen jaar zijn hierover al diverse gesprekken met inwoners en betrokken gevoerd. Met de zeven kernen zijn dialogen gevoerd, er is een enquête via het burgerpanel afgenomen en regionale partners zoals buurgemeenten zijn geïnterviewd. Tot slot organiseerde de gemeente in februari 2020 een bijeenkomst met organisaties en bedrijven op het Velsens Forum.

Voordat de gemeenteraad de Visie op Velsen 2050 vaststelt, wil Velsen de resultaten tot op heden delen met haar inwoners  en hen in de gelegenheid stellen daarover in gesprek te gaan met de gemeenteraad. 

We spraken vanavond over belangrijke keuzes die we voor de toekomst moeten maken. Welke plek zal Tata als grootste luchtvervuiler gaan innemen; Welke transformatie dient zij te ondergaan; Hoe kunnen we in Velsen in de toekomst allemaal ons steentje bijdragen; Hoe kunnen we verduurzamen, thuis en op het werk; Hoe kunnen we (informatie) technologie benutten en hoe kunnen we zowel goed in de wijk als in de regio aanwezig zijn? 

In breakout rooms is er in kleine groepen gesproken over al deze vraagstukken. We hebben gesproken over de dreiging van polarisatie en sociale samenhang, over het faciliteren van het onderwijs om verdere kansongelijkheid te beperken. Dit kan evt. middels high dosage tutoring. Er is gesproken over anders wonen. Oudere mensen niet meer in te grote woningen, jongeren huisvesting….

Het behoud van het groen, de energie transitie waar we voor staan, hoe gaan we van het gas af, over het creëren van ontmoetingsplaatsen, van goede bereikbaarheid op de lange termijn, op het stimuleren van duurzaam vervoer; op het aantrekkelijker maken van de haven voor bedrijven en toeristen; op de veranderende samenleving waarin je woonomgeving ook de werkomgeving wordt en over het grote belang van sociale cohesie in de wijk.

Hele grote onderwerpen, maar juist daarom zo belangrijk! Er was een hele goede opkomst met wel 104 deelnemers en er is ontzettend veel input opgehaald! Een zeer geslaagde avond voor ons dus!!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *