Tag Archief van: scholen

Controles tegen wapenbezit moeten op alle scholen hetzelfde zijn

Velsen Lokaal heeft meegewerkt aan de motie van de PvdA over het bestrijden van wapenbezit en – gebruik onder jongeren. De motie pleit voor een eenduidige aanpak op alle scholen in het voortgezet onderwijs. Op het moment dat in samenwerking met de politie een grootscheepse controle op drugs of wapenbezit op scholen wordt gehouden, is het belangrijk dat er een eenduidig beleid is. Nu mag de controle op de ene school wel en op de andere school niet.

Lees meer

Velsense schoolgebouwen en gymnastiek accommodaties in een plan tot 2036

Na bijna een jaar voorbereiding kan het Onderwijs Huisvestingsplan Velsen (IHOP) door de Raad worden vastgesteld. Het was een opbouwend samenspel tussen de schoolbesturen en de gemeente, waarbij de Raad ook nauw betrokken was met interactieve sessies.

Lees meer

Nieuw onderwijshuisvestingsplan in voorbereiding

De Raad heeft diverse gesprekken met de wethouder Onderwijs gevoerd over een nieuw onderwijshuisvestingsplan van 2021 tot 2037. Dit plan gaat over alle schoolgebouwen in Velsen.

Lees meer

Nieuwe visie op het gemeentelijk vastgoed

De gemeente bezit uiteenlopende panden en voorzieningen uiteenlopend van buurthuizen, scholen, winkels, gymzalen,  sportparken, begraafplaatsen, woningen tot zelfs een molen en een kerktoren.

Lees meer