Velsen Lokaal steunt Alzheimer Trefpunt

Velsen Lokaal is van mening dat als je verantwoordelijk bent voor beleid, je dit alleen maar goed uit kunt voeren als in beeld gebracht is wat er speelt in de samenleving waarop dat beleid van toepassing moet zijn.

Als lokale partij kan Velsen Lokaal een verbindende rol spelen bij het ‘ophalen’ van informatie en kennis. Ook onze gemeente is rijkelijk voorzien van organisaties die zich inzetten voor de belangen van hun doelgroepen, onze inwoners. In de huidige samenleving, waarin alles zich razendsnel ontwikkelt en de financiële middelen steeds duidelijker geoormerkt moeten worden, is het een eis om de prioriteiten goed in beeld te krijgen. Cruciaal hierbij is de informatie daar op halen waar het beschikbaar is, wat het onderwerp ook is.

Kennis in de samenleving

Velsen Lokaal is van mening dat alle kennis, over wat voor onderwerp dan ook, in de Velsense samenleving aanwezig is. Dit ligt alleen niet keurig opgeslagen in een centraal archief. Heel veel belangenorganisaties beschikken wel over de benodigde informatie, maar missen de expertise om dit optimaal te benutten. Als nu de professionele organisatie, die de expertise wel bezit, gekoppeld wordt aan de club met de juiste kennis, kan het gezamenlijke product alleen maar de juiste zijn! Alle betrokkenen zijn bij de totstandkoming betrokken geweest, dus van ruis kan er nooit sprake zijn.

Verbinden dus!

Van inwoner van Velsen naar een wijkplatform of een belangenorganisatie, via een transparante route naar de plek waar het dossier serieus genomen wordt. Zo zal het proces moeten verlopen om de juiste beslissingen te kunnen nemen en financiële middelen efficiënt in te zetten. En dit proces in omgekeerde richting om beslissingen transparant toe te kunnen lichten.

Belangenorganisaties

Cruciaal zijn dus al die organisaties die onze gemeente rijk is. Organisaties die niet alleen weten hoe de hazen lopen bij een bepaald onderwerp, maar ook welke sentimenten een rol kunnen spelen. Velsen Lokaal probeert zoveel mogelijk met de poten in de klei te staan, steeds op de hoogte te blijven van wat er speelt in de gemeente. De contacten met de wijkplatforms, verenigingen, stichtingen en clubs worden steeds beter benut. Allemaal maatschappelijk betrokken partijen die veel toe te voegen hebben, allemaal op hun eigen manier.

Alzheimer Trefpunt

Een van die vele partijen is het Alzheimer Trefpunt. Het Alzheimer Trefpunt brengt verschillende partijen als mantelzorgers, professionals, vrijwilligers en betrokkenen met elkaar in contact. Door het organiseren van bijeenkomsten brengt het Alzheimer Trefpunt begrip en kennis over een kwetsbare groep mensen bij elkaar. Een platform als het Alzheimer Trefpunt is een goed voorbeeld van hoe verbinding tot stand gebracht kan worden. Breng betrokken partijen met elkaar in contact, luister naar elkaar en werk zo aan een voor iedereen duidelijke invulling.

Financiële bijdrage Velsen Lokaal

Velsen Lokaal wil blijven verbinden en hecht dus aan het belang van alle maatschappelijk betrokken partijen. Graag zet Velsen Lokaal het Alzheimer Trefpunt is het zonnetje. Voor de verschillende activiteiten voor de komende zomer, het Alzheimer Trefpunt Velsen van Alzheimer Nederland, bestaat dan 10 jaar, heeft Velsen Lokaal een financiële bijdrage geleverd. Een bijdrage om voor een kwetsbare groep mensen iets zeer zinvols te organiseren.

Zo simpel kan het zijn en moet het ook blijven. Als de juiste partijen aan elkaar verbonden worden, kunnen de meest voor de hand liggende oplossingen gecreëerd worden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *