Invoering recycletarief loopt nog steeds niet optimaal

Invoering van het recycletarief
Op 13 april besprak de Raad over de resultaten van het recycletarief. Velsen Lokaal gaf aan dat het op een aantal gebieden niet optimaal loopt en dat bijsturing noodzakelijk is. Er waren ook  succesfactoren. Velsen Lokaal pleitte om de kostenontwikkeling mee te nemen. Naar onze mening is dat een belangrijk gegeven om te oordelen of het een succes is. Tot onze spijt is het niet meegenomen. Velsen Lokaal vindt dit een gemiste kans. Juist hiermee laat je de positieve kant zien van het recycletarief!

Resultaten tot nu toe
Positieve resultaten zijn er op het gebied van grof- en fijn restafval. Deze zijn respectievelijk met 38% en 35% afgenomen. Ook het scheiden van plastic (PBD), blik en drinkpakken gaat de goede kant op. Hierover is Velsen Lokaal te spreken. Minder te spreken is Velsen Lokaal over aanpak van dumping.  Overtreders worden zelden gepakt. Hierdoor benadeel je goede scheiders, want de kosten daarvan worden door alle inwoners wel betaald! Er zijn gemeenten die dit wel aanpakken. Overtreders worden op allerlei manieren opgespoord en bekeurd.
Er is onderzoek gedaan naar het ophalen van luierafval. Dit blijkt in Velsen niet haalbaar, terwijl er gemeenten zijn waar dat wel kan.  Ook daarmee benadelen wij onze inwoners met kleine kinderen en mensen met incontinentie.

Grootste zorgen van Velsen Lokaal:
Communicatie
Velsen Lokaal heeft vanaf het begin de noodzaak van een goede communicatie naar onze inwoners altijd benadrukt. Communicatie vraagt om maatwerk. Bijvoorbeeld In Driehuis is de informatie begrepen, maar in de meeste kernen van Velsen niet. Dan is de communicatie niet goed genoeg geweest. Daardoor zijn er zaken misgegaan.

Compensatie van de slechte communicatie
Het College heeft 8 scenario’s uitgewerkt om de slechte communicatie naar onze inwoners te compenseren over de informatie van het gebruik van 30 en 60 liter vuilniszaken. Na klachten van een aantal inwoners wil het College ieder huishouden €20 teruggeven. Dat kost de gemeente € 650.000! Velsen Lokaal vroeg hoeveel bezwaren waren ingediend. Dat blijken zo’n 50 huishoudens te zijn. De grote meerderheid van onze inwoners scheidt netjes hun afval.
Velsen Lokaal vindt dat dit opweegt tegen de 50 bezwaren en het bedrag van € 650.000 gemeenschapsgeld en zal dat aan de orde stellen.


 

1 antwoord
 1. Johan Zwakman
  Johan Zwakman zegt:

  Ik had het volgende getwitterd over de kosten als reactie op een artikel in de krant.
  ‘Omdat we dit jaar ook al het variabele deel betalen, is de rekening gemiddeld €395,15 + €65,58 = €460,73. Volgende jaar dus €318,78 + €65,58 = €385,36. Dat is behoorlijk veel minder, namelijk 75,37.’
  Volgens de gemeente klopt mijn rekensom niet. Ik mag de variabele kosten die we dit jaar wel degelijk maken, niet optellen bij de vaste kosten van dit jaar. Daar ben ik het dus niet mee eens. Het is dan wel zo dat we de variabele kosten niet dit jaar maar volgend jaar betalen, maar ik zie het gewoon als een uitgestelde betaling.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *