Geen onnodige vertraging van opvangschip Velsen Noord

Het opvangschip in Velsen Noord moet zo snel mogelijk verdwijnen. Maart 2023 is een belofte gebroken met de inwoners van Velsen. Dit deed de Gemeenteraad met veel pijn en moeite.
Dit betekent voor Velsen Lokaal dat deze gebroken belofte maar zo kort mogelijk mag duren!

De Raad heeft het College op 17 mei de opdracht gegeven om voor de lange termijn (na 2024) op zoek te gaan naar geschikte duurzame locaties op land voor de opvang van vluchtelingen. Inwoners en de raadsleden hebben veel vragen over hoe hier goed vorm aan wordt gegeven. Dit ook gelet op de Spreidingswet die door de val van het Kabinet onzeker is. 

De verwachting is dat gemeenten voor opvang moeten blijven zorgen. Gaat dat niet om asielzoekers dan wel om Oekraïense vluchtelingen en statushouders. Waar en hoe de gemeente Velsen een bijdrage kan leveren aan deze opvang is onlangs besproken in de Gemeenteraad.

Onderzoek locaties
Op 17 mei heeft Velsen Lokaal een amendement (wijziging op raadsvoorstel) ingediend om de vluchtelingen op de Silja met binding met de regio (voornamelijk gezinnen uit oorlogsgebieden) onderdak te blijven bieden. Het alternatief wat het Rijk en het COA deze doelgroep bood, vond Velsen Lokaal onwenselijk en onmenselijk. Daarnaast hebben wij het College opgedragen om “Voor de langere termijn, na 2024, het College opdracht te geven om te onderzoeken op welke locaties opvang op land duurzaam gerealiseerd kan worden. Hierbij in te zetten op de locatie Handgraaf of sportpark de Elta”.

Gevallen Kabinet
Door de val van het Kabinet heeft het College besloten om te stoppen met het onderzoek naar de bovengenoemde opvanglocaties. Dit neemt niet weg dat onder de inwoners nog steeds veel onrust zit, er geen alternatief is voor Velsen Noord en dat de Gemeenteraad een direct raadsbesluit heeft genomen om deze locaties te onderzoeken.

Velsen Lokaal is het dan ook niet eens met het besluit van het College om te stoppen met de onderzoeken. Deze onderzoeken hadden al afgerond kunnen zijn en had het College met omwonenden in gesprek kunnen gaan over randvoorwaarden van de opvang. Met een volledig onderzoek en een goed doorlopen participatieproces zou de Raad begin 2024 een besluit kunnen nemen en mogelijk voor eind 2024 een duurzame locatie op kunnen zetten. Door het besluit om te stoppen is deze datum nog onzekerder geworden.

Motie
Velsen Lokaal zal de komende weken zich buigen over een motie om het onderzoek te herstarten. Hierover gaan wij ook met omwonenden in gesprek die zich hebben gemeld om constructief mee te denken.

Wil je de stukken van donderdag 14 oktober teruglezen? Kijk dan op: https://velsen.notubiz.nl/bijeenkomst/1037012/Sessies%2014-09-2023

2 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *