VELSEN LOKAAL STEUNT HARDE AANPAK VAN OVERLAST DOOR JONGEREN


Afgelopen weekend verstoorden diverse groepen jongeren van 12 tot 19 jaar de festiviteiten in Driehuis. De veiligheid van de feestgangers kwam meermaals in gevaar. Om die reden moest helaas de politie hard ingrijpen.

In de zomer zijn er veel festiviteiten in Velsen, die vrij toegankelijk zijn. Velsen Lokaal heeft hier veel waardering voor, want het draagt bij aan saamhorigheid in onze samenleving. De festiviteiten trekt ook groepen jongeren aan die niet uit zijn op feesten maar om rotzooi te schoppen. Zo ook weer in Driehuis.

Velsen Lokaal steunt dan ook de harde aanpak van orde verstorende jongeren. Maar het is niet de oplossing. Gezocht moet worden naar een andere aanpak.
Oorzaken moeten goed in beeld worden gebracht. Daarbij spelen de speciaal opgeleide Jeugd BOA’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaren) een belangrijke rol.
Velsen Lokaal vindt het goed dat extra geld beschikbaar is om te zoeken naar een betere aanpak ter bestrijding van de overlast van jongeren.

Zorgelijk vindt Velsen Lokaal dat er nogal wat probleemjongeren zijn in verschillende kernen zoals in Velserbroek, Velsen-Noord en IJmuiden. Jongeren van buiten de gemeente mengen zich daar regelmatig en dat leidt weer tot rellen en vernielingen. Onze burgemeester treedt daar hard tegen op. Velsen Lokaal steunt deze aanpak. Helaas is het geen oplossing voor het probleem. En daar moet aan gewerkt worden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *