Omgevingsvisie en RKVV Velsen

Woningbouw en grote projecten zijn onderdelen voor de Omgevingsvisie die de gemeente Velsen heeft om de woningbouwopgave en de woningbouwlocaties in kaart te brengen.  Juist in deze tijd zijn dit hele belangrijke onderdelen die de nodige hobbels kent.
Noem ze maar op: waar kun je bouwen, waar mag je bouwen, waar willen de projectontwikkelaars bouwen, maar ook willen de huidige buren/bewoners wel dat er gebouwd wordt? 
Daarnaast spelen zaken zoals stikstof, Co2, Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL), bestemmingsplannen en ga zo maar door. 
Maar ook de opgave vanuit het Rijk, van 2021 tot 2040 staat de teller op 2.250, terwijl deze in 2019 nog op 3.200 stond! Wel bijzonder, een bijstelling naar beneden van bijna 1.000 woningen! 
De gemeente geeft in een overzicht aan dat we kennelijk op de juiste koers zitten voor wat betreft de hoeveelheid te realiseren woningen. Er zou zelfs een overcapaciteit zijn.  

Wat vindt Velsen Lokaal? 
Zeker hebben wij vraagtekens bij de opgave vanuit het Rijk, alsook bij de hoeveelheid woningen die de wethouder verwacht te kunnen realiseren. Velsen Lokaal heeft navraag gedaan naar de onderbouwing van deze cijfers en die zijn ons ook toegezegd. 
In combinatie met het vaststellen van de omgevingsvisie ligt ook direct de wens van de voetbalvereniging RKVV Velsen die, op de huidige plek in Driehuis, te maken heeft met een accommodatie die zeer dringend vernieuwing nodig heeft. Al jaren vraagt RKVV Velsen om duidelijkheid. Het liefst wil de voetbalvereniging verhuizen naar de plek bij Sportpark Groeneveen.  
Maar als dat niet zou lukken, mede in verband met het al eerder benoemde BPL, dan heeft de vereniging 4 varianten om de huidige plek om te vormen tot een sportpark. Daarmee kan men weer jaren door. Deze bieden ook oplossingen voor de parkeerdruk aldaar.

Hoe nu verder? 
Velsen Lokaal worstelt heel erg met dit dilemma. Enerzijds denken en gunnen wij RKVV Velsen de mogelijkheid om naar de andere kant van het spoor te verhuizen, waar dan ook een mooi multifunctioneel sportpark kan komen.  
Anderzijds ziet Velsen Lokaal de drempels die worden opgeworpen in verband met die eerder benoemde BPL (Bijzonder Provinciaal Landschap).
Voor nu is de raad in de beeldvorming geïnformeerd door het College en zal worden vervolgd met hopelijk meer duidelijkheid.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *