Artikelen door Süleyman Çelik

CONCEPT REGIONALE ENERGIESTRATEGIE 1.0 (RES)

Op 14 januari is de gemeenteraad geïnformeerd over de eerste uitwerking van het concept Regionale Energie Strategie 1.0. Tijdens deze sessie is informatie gegeven over de mogelijke locaties voor de wind en zonne-energie. Wat is de ambitie en wat zijn zoekgebieden in onze gemeente? Nederland is onderverdeeld in 30 regio’s. Iedere regio moet een deel […]

LOKAAL KLIMAATAKKOORD

Het college heeft de ambitie om een Lokaal Klimaatakkoord te sluiten. Met dit akkoord maakt de gemeente Velsen zichtbaar welke inspanningen er geleverd worden om de nationale en internationale klimaatdoelen te halen op CO2 reductie. Om deze doelen samen te bereiken sluit de gemeente met inwoners, organisaties en het bedrijfsleven een Lokaal Klimaatakkoord af.

Nog genoeg werk aan de winkel voor de Kaderafspraken!

Tijdens de sessie van 8 oktober konden fracties input geven voor de Kaderafspraken 2021-20204 met de 3 drie coöperaties in Velsen. De fracties in de raad van Velsen hebben input meegegeven aan de wethouder voor de op te stellen Kaderafspraken. In de sessie waren bestuurders van de coöperaties alsmede de huurdersraden aanwezig.

Gemeente Velsen oriënteert zich op invoering van recycletarief.

Goed afval scheiden en minder restafval overhouden: beter voor het milieu én inwoners krijgen invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Dat is het recycletarief. Op donderdag werd tijdens een informatieve sessie gesproken over de invoering van een recycletarief. Tijdens de sessie werd door verschillende fracties in Velsen input gegeven over het recycletarief.

Rondleiding IJRB

Op 12 september brachten veel raadsleden van de gemeente Velsen een werkbezoek aan de IJmuider Reddingsbrigade (IJRB). Samen met Kitty Wolfs waren wij er namens Velsen Lokaal