Artikelen door Süleyman Çelik

Velsen Lokaal bezoekt Velsen-Noord

Op zaterdag 6 februari hebben een aantal gemeenteraadsleden van Velsen Lokaal Velsen-Noord bezocht. Zoals u wellicht weet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan de mensen die het alleen niet redden op het gebied van werk, (jeugd)zorg en inkomen. Deze overheveling gaat gepaard met aanzienlijke kortingen op de oorspronkelijke budgetten. De […]

Luchtkwaliteit – nieuw milieubeleidsplan Velsen

In 2014 is Velsen gestart met het opstellen van een nieuw milieubeleidsplan voor de komende vijf jaar. Op 2 oktober 2014 hebben alle fracties in de gemeenteraad hun input kunnen geven op het op te stellen milieubeleidsplan. In de toen gehouden sessie hebben Velsen Lokaal en andere fracties aangedrongen op het verder verbeteren van de luchtkwaliteit in […]

Werkbezoek Stichting Welzijn Velsen

Vorige week bracht de fractie van Velsen Lokaal een bezoek aan Stichting Welzijn Velsen (SWZ). De fractie werd ontvangen door directeur Allart van Deventer en door de manager facilitaire dienst Jaap van de Baan. Na een korte introductie is geïnventariseerd over welke onderwerpen het gesprek zou gaan. De volgende onderwerpen zijn openhartig en uitvoerig besproken. Bezuinigingen Stichting […]

Velsen Lokaal start meldpunt sociale zaken en zorg

Het huidige kabinet heeft veel zorgtaken op 1 januari 2015 overgeheveld naar de gemeenten, die gepaard gaan met bezuinigingen. Dit noemen we ook wel de 3 decentralisaties. Velsen Lokaal kan zich voorstellen dat niet iedereen even blij is met de veranderingen en dat de veranderingen tot onzekerheid en problemen hebben geleid. Velsen Lokaal komt graag in contact […]

Raadsvragen budgettekorten jeugdzorg

Naar aanleiding van Kamervragen over de mogelijke budgettekorten bij jeugdzorginstellingen, waarover de Volkskrant op 31 juli berichtte, wil Velsen Lokaal van het college weten of dit ook aan de hand is bij jeugdzorginstellingen in de IJmond. De IJmond behoort immers – met 7 andere regio’s – tot de hoogst scorende regio met 6,93% of meer jongeren van 0 […]

Raadssessie regionale ombudsfunctie sociaal domein

Door de decentralisaties in het sociaal domein heeft de gemeente per 1 januari 2015 omvangrijke taken erbij gekregen. Deze nieuwe zorgtaken komen voort uit de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. In dit kader heeft de gemeenteraad op 23 oktober 2014 besloten om de waarde van een regionale (sociale) ombudsfunctie te onderzoeken. In de motie […]