Raadssessie regionale ombudsfunctie sociaal domein

Door de decentralisaties in het sociaal domein heeft de gemeente per 1 januari 2015 omvangrijke taken erbij gekregen. Deze nieuwe zorgtaken komen voort uit de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. In dit kader heeft de gemeenteraad op 23 oktober 2014 besloten om de waarde van een regionale (sociale) ombudsfunctie te onderzoeken. In de motie (motie 38 van 2014) verzoekt de gemeente raad aan het college om te onderzoeken op welke wijze en in welk (liefst regionaal) verband een ombudsfunctie meerwaarde heeft en aan te stellen is, en na dit onderzoek in 2015 met een rapportage en/of raadsvoorstel hier toe bij de raad terug te komen.

  • klachtenbehandeling sociaal domein
  • regionale ombudsman
  • bestaande klachtenregelingen mogelijk niet optimaal

Aanleidingombudsfunctie

In het zwartboek van de Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten wordt o.a. duidelijk dat de klachtenregeling in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking op papier goed lijkt geregeld, maar dat in de praktijk niet is.
In een artikel in de Volkskrant d.d. 15 januari 2015, worden de over de zorgen rondom de democratische controles op samenwerkingsverbanden geuit. Op verzoek van Beryl Dreijer en GroenLinks is een agenda verzoek ingediend over de klachtenbehandeling in het sociaal domein en de meerwaarde van een gemeentelijke en/of regionale Ombudsfunctie voor de cliënten. Tijdens de sessie hebben twee deskundigen informatie gegeven over de invulling van de ombudsfunctie. De heer Mr. J.A. Prins (senior onderzoeker Nationale Ombudsman) heeft aangegeven dat een ombudsman noodzakelijk is, hetzij lokaal hetzij regionaal. Hierbij is het van belang dat de interne klachtenregeling van de gemeente goed functioneert. Prins gaf verschillende voorbeelden van gemeenten waarbij de ombudsfunctie in de praktijk goed functioneert. Dit zijn o.a. de gemeenten Leeuwarden, Gooi- en Vechtstreek en de Drechtsteden.
Door mevr. Barendse van KOG (Kinderen-Ouders-Grootouders) is een beeld gegeven van hoe het in de praktijk gaat met de klachtenbehandeling van cliënten in de zorg. Zij schetste een onthutsend beeld waarbij in de praktijk weinig terecht komt van de klachten van cliënten. De cliënten durven geen klacht in te dienen omdat ze bang zijn voor represailles van zorginstellingen. Verder komt naar voren dat de klachten wel in behandeling worden genomen, maar er weinig tot niets mee wordt gedaan.

Standpunt Velsen Lokaal

Velsen Lokaal vindt dat de bescherming van de rechten van de Velsense burgers gewaarborgd moet zijn door middel van een plaatselijke/regionale ombudsfunctie, de vertrouwenspersoon en het klachtenreglement. Voor de invulling van deze functie stelt Velsen Lokaal de volgende eisen:

  • De ombudsman/-vrouw moet onafhankelijk zijn.
  • De ombudsfunctie moet laagdrempelig zijn.
  • De ombudsman moet de klachten over gedrag/bejegening en de inhoud adequaat behandelen.
  • De ombudsman rapporteert richting de raad over vragen, wensen, zorgen en ervaringen van inwoners. Deze rapportages zijn openbaar.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *