Suleyman Celik

Werkbezoek Stichting Welzijn Velsen

Vorige week bracht de fractie van Velsen Lokaal een bezoek aan Stichting Welzijn Velsen (SWZ). De fractie werd ontvangen door directeur Allart van Deventer en door de manager facilitaire dienst Jaap van de Baan. Na een korte introductie is geïnventariseerd over welke onderwerpen het gesprek zou gaan. De volgende onderwerpen zijn openhartig en uitvoerig besproken.stichting welzijn

Bezuinigingen

Stichting Welzijn Velsen heeft sinds haar oprichting altijd te maken gehad met bezuinigen. Daar heeft men altijd op ingespeeld maar de bezuinigen hebben ook een keerzijde namelijk dat men keuzes moet maken. Door de ontwikkelingen op het gebied van de decentralisaties heeft SWV veel werk gehad aan de deelname in de sociale wijkteams. De wijkteams functioneren maar om het nog verder te verbeteren hebben de samenwerkende partijen een coördinator aangesteld.
De effecten van het wegbezuinigen van het succesvolle opstapproject begint men langzamerhand te merken. Het opstapproject zorgde ervoor dat kinderen met een achterstand zonder, dan wel met een zo klein mogelijke achterstand aan de basisschool konden beginnen. Het spreekwoord een goed begin is het halve werk is hier zeker van toepassing. Opstap heeft bewezen bij te dragen aan een betere startkwalificatie voor kinderen met een achterstaand. Zo’n startkwalificatie werkt door tot zelfs het vervolgonderwijs, HBO en/of universitair. Het nieuw leven inblazen van dit project vinden wij noodzakelijk.

Samenwerking

Een ander belangrijk punt is de langdurende fusie van Welzijn Velsen met Stichting Welzijn Beverwijk. Jaren geleden is gestart met intensieve samenwerking. Dit ligt ten grondslag aan het besluit om te willen fuseren. Het samengaan biedt voor de toekomst goede perspectieven. Gezien de ontwikkelingen is schaalvergroting noodzakelijk om voldoende te kunnen innoveren en om aan de vraag, die uit de transformatie voortkomt, te kunnen voldoen. Bovendien zijn kleinere organisaties kwetsbaar. Uit het gesprek kwam naar voren dat de organisaties op zich klaar zijn om op 1 januari 2016 te fuseren. Echter de beide betrokken gemeenten willen met name de mogelijke risico’s in beeld hebben. Daarom wordt veel werk overnieuw bekeken. Dit vergt weer veel capaciteit van zowel het ambtelijk apparaat als van de zijde van SWV. Natuurlijk moet de fusie goed en grondig plaats vinden maar het voert te ver om van alles weer over te doen. De middelen kunnen beter aan andere zaken zoals sociale wijkteams of het opstapproject worden gebruikt. Het geld komt dan direct bij de samenleving terecht.

Samenwerking met andere spelers, zoals, corporaties, politie, onderwijs en zorgaanbieders, in Velsen is voor SWV van groot belang. De samenwerking gaat over het algemeen goed hoewel er verschillende doelstellingen zijn. In het kader van de decentralisaties is met name de samenwerking met zorgaanbieders van belang.

Wijkcentra

Er is lang een discussie geweest dat elk kern een wijkaccommodatie moet hebben. Door de ontwikkelingen, zoals een achterblijvende indexering op het subsidie in relatie tot de kostprijsontwikkeling, de transities naar de nieuwe WMO e.d. is dit een punt dat heroverwogen zal moeten worden. De SWV moet veel meer inspelen op de behoefte en de vraag uit de samenleving en niet meer uitgaan van automatismen. De middelen zijn er niet meer en bovendien kan het geld beter in mensen geïnvesteerd worden dan in stenen gebouwen. Een inventarisatie van noodzakelijke accommodaties is van belang.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *