Velsen Lokaal pleit voor kortere wachttijden!

Velsen is november 2018 opgegaan in een woonruimte verdeelsysteem voor sociale woningen in de IJmond en Zuid-Kennemerland. Dit heeft gezorgd voor langere wachttijden.

Wachttijden regionale woningmarkt

Een van de belangrijkste doelstelling was om de woningzoekenden sneller passende woning te helpen. Bij de invoering van het nieuwe systeem hebben inwoners die al ingeschreven staan 3 extra jaren gekregen.

In januari van dit jaar is een evaluatie van is het rapport ‘Evaluatie Samenvoeging woningmarkt-regio’s Zuid-Kennemerland / IJmond’ verschenen. Daaruit blijkt dat de belangrijkste doelstelling om de wachttijden te verkorten niet wordt gehaald. Het rapport is afgelopen donderdag in een sessie besproken.

Visie Velsen Lokaal op het rapport

Naar aanleiding van het rapport heeft Velsen Lokaal vragen gesteld om een aantal zaken helder te krijgen.

  • De uitkomsten van het rapport zijn voor ons verontrustend. Want de wachttijden lopen over de hele linie op. Voor de grootste groep van 28 –  64 jaar bedraagt het gemiddeld 6.7 jaar. Velsen Lokaal heeft altijd gepleit om de wachttijden te beperken. Om die reden hebben we tijdens de sessie om maatregelen gevraagd.
  • Velsen Lokaal heeft gepleit voor het bestuderen van een nieuw puntensysteem voor sociale woningen die 15 gemeenten in de omgeving van Amsterdam willen invoeren. De aanwezige manager van het woning verdeelsysteem Woonservice heeft toegezegd dit systeem te willen bestuderen.
  • Het college heeft aangegeven dat er in mei nieuwe cijfers beschikbaar komen zodat er een goede evaluatie gedaan worden. Velsen Lokaal zal dan ook weer scherp zijn op de ontwikkelingen.
  • Uniformiteit in de woningregio is ook een belangrijk punt. Een voorbeeld hiervan is de urgentieregeling. Deze regeling wordt in de regio verschillend toegepast.
  • Later in het jaar komt het college met een nieuwe verordening. Wat Velsen Lokaal betreft mogen in de nieuwe verordening beschermende bepalingen opgenomen te worden zodat onze inwoners sneller aan een woning komen.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *