Doordecentralisatie Beschermd Wonen

Vanavond waren Marianne Vos en Kitty Wolfs namens Velsen Lokaal aanwezig bij de informatieve bijeenkomst over de doordecentralisatie Beschermd Wonen. De 8 raden van de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer werden bijgepraat over zowel landelijke ontwikkelingen, als de stand van zaken in onze regio.

Wat speelt er precies?

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. De financiering hiervoor  loopt nu nog via centrumgemeente Haarlem. Het Rijk wil eigenlijk vanaf 1 januari 2023 stapsgewijs aan alle afzonderlijke gemeenten een steeds groter eigen BW-budget uitkeren via een nieuwe verdeelsleutel. Stapsgewijs, om de noodzakelijke veranderingen geleidelijk en zorgvuldig door te kunnen voeren. 

1 toegang voor cliënt, dichtbij en duidelijk

We moeten dus in onze eigen gemeente plekken voor beschut en beschermd wonen creëren en die aanbieden aan mensen met psychische problemen. We krijgen dan minder grote voorzieningen en meer woningen met voorzieningen verdeeld over de regio’s en in de wijk… Zo thuis mogelijk… Zo lokaal mogelijk…  En daar is best veel voor nodig.

Ongeveer 30% van de mensen die nu onder het beschermd wonen vallen, zullen in de nieuwe vorm onder de Wet langdurige zorg gaan vallen. Dat is de groep waarvan we weten dat uitstroom naar een meer zelfstandige woonvorm in de wijk niet haalbaar is. De andere groep zal door gemeenten  worden bekostigd vanuit de WMO.

Kosten voor beschermd en beschut wonen

Een plek beschermd wonen met 24 uurs toezicht kost ongeveer € 55.000,- op jaarbasis. Een plek met iets minder begeleiding kost € 30.000,- . Voor iemand  met ambulante begeleiding betalen we tussen de

€ 8.000,- tot € 24.ooo,- per jaar.

In de nieuwe situatie gaan gemeenten betalen voor mensen vanuit het woonplaatsbeginsel. De gemeente van herkomst betaalt voor een bepaalde periode de kosten van de voorziening in andere gemeentes. Het woonplaatsbeginsel vormt dan ook de beste prikkel voor het vormgeven van die lokale ondersteuning. 

Regionale samenwerking 

We moeten van het Rijk verplicht samen een plan maken en we moeten verplicht samenwerken. Dat klinkt naar, maar is ook goed, want bepaalde specialistische voorzieningen zijn voor kleine gemeentes niet te realiseren. Het levert ook financiële risicospreiding op, het is beter voor de cliënten en kennis en capaciteit kunnen gebundeld worden.  

De 8 gemeenten in onze regio hebben het afgelopen jaar gezamenlijk flinke stappen gezet ter voorbereiding hierop. Er zijn 4 haalbare toekomstscenario’s uitgewerkt qua samenwerkingsvorm.

De komende maanden worden voorstellen voor die samenwerking in onze regio verder uitgewerkt. Men verwacht besluitvorming (zowel college- als raadsbesluit) medio 2021. Er is dus werk aan de winkel!!!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *