Nota Dierenwelzijnsbeleid 2022-2025

De nota Dierenwelzijnsbeleid heeft een opfrisbeurt gekregen. In grote lijnen is er niet veel gewijzigd. Wel lag er een bezuinigingsopdracht uit 2020. In dat jaar werd de subsidie op vele maatschappelijke organisaties verlaagd. Door structurele tekorten op de gemeentelijke begroting was de gemeente daartoe noodgedwongen.

Dat gold ook voor de organisaties binnen dierenwelzijn. Jaarlijks is dat een bedrag ad €162.000. De bezuiniging van € 50.000 was onderbouwd met het gegeven, dat de gemeente meer uitgaf aan dierenwelzijn dan in andere gemeenten. Vandaar dat de gemeenteraad destijds instemde met deze jaarlijkse bezuiniging.

In overleg met deze organisaties bleek dat er weinig tot geen bereidheid was om deze bezuiniging door te voeren. Tijdens de inspraak werd dat duidelijk gemaakt aan de raadsleden. De voorgestelde bezuinigingsstrategie kon daardoor nog niet rekenen op instemming van diverse fracties. Velsen Lokaal voelde daar een beetje in mee, al vinden wij wel dat een genomen besluit op gefundeerde gronden niet zomaar teniet kan worden gedaan.

Over de nota zelf is Velsen Lokaal zeer tevreden. Kanttekening maakt Velsen Lokaal bij het voornemen om bij het verplicht stellen van het chippen van katten, dit voor kattenbezitter met een laag inkomen betaald zou moeten worden door de gemeente. Dat vindt Velsen Lokaal moeilijk uit te leggen naar hondenbezitters. Deze baasjes betalen de verplichte chip voor hun hond zelf naast de jaarlijkse hondenbelasting. Daarvoor is wel de regeling dat hondenbezitters met een laag inkomen in aanmerking komen voor kwijtschelding van de 1ste hond.
De meeste fracties, inclusief de wethouder, vonden dat een zeer terechte kanttekening.

Na dit beraad is vastgesteld dat de nota  niet klaar is om te besluiten. Er volgt nog een sessie. De meeste woordvoerders bespreken de nota binnen hun fracties over de bezuinigingsstrategie en of hoogte van de bezuiniging nog steeds doorgevoerd zou moeten worden.

Wordt vervolgd.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *