Afbouw JeugdzorgPlus

Het college heeft vandaag het toekomstperspectief afbouw JeugdzorgPlus Z-Kennemerland en IJmond vastgesteld. Het Strategische Vastgoedplan ‘Wonen in een thuis’ van Parlan Jeugdhulp stelde het college ook vast en zij verstrekte Parlan Jeugdhulp het gehele door het ministerie van VWS aan Velsen verstrekte subsidiebedrag van € 2.177.163,-.

Met dit geld gaat Parlan het vastgoed JeugdzorgPlus voor minimaal 95% transformeren.

De rest van de subsidie, een bedrag van € 114.588,- zet het college in voor de uitvoering van een maatschappelijke kosten baten analyse gesloten jeugdhulp (ad € 18.750,-) en de inhuur van ondersteunend personeel voor de afbouw JeugdzorgPlus voor maximaal € 95.838,-. De raad wordt hierover nog met een collegebericht geïnformeerd.

‘Een Thuis voor Noordje’.

de JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. We proberen met 

JeugdzorgPlus een dusdanige gedragsverandering te realiseren, dat de jongere weer kan participeren in de maatschappij en verder behandeld kan worden in een open voorziening of thuis.

Gemeenten en de GGZ willen met een ingrijpende transitie van JeugdzorgPlus het aantal plaatsen in de gesloten jeugdzorg verminderen en in plaats daarvan individueel maatwerk te ontwikkelen en behandelsettings te creëren die zoveel mogelijk lijken op de thuissituatie. We willen minder én betere gesloten jeugdhulp bieden op kleinschalige, gezinsgerichte en minder gesloten woonvormen. Dit proces is begin 2020 gestart onder de naam ‘Een Thuis voor Noordje’.

Velsen ontvangt hiervoor subsidie 

Om deze ontwikkeling qua vastgoed mogelijk te maken, ontvangt de coördinerende gemeente Velsen namens de jeugdhulpregio’s Zuid-Kennemerland en IJmond (ZKIJ) een vastgoedsubsidie van het ministerie van VWS. Deze is grotendeels voor Parlan Jeugdhulp. Velsen moest voor de subsidie wel een regionaal toekomstperspectief en een strategisch vastgoedplan van Parlan vaststellen. Deze documenten zijn regionaal voorbereid en geven richting en bieden inhoudelijke uitgangspunten.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *