Nota van uitgangspunten Driehuis

In februari 2020 startte de Dorpsdialoog Driehuis. Een gesprek tussen bewoners, ondernemers, initiatiefnemers, belangengroepen, andere geïnteresseerden en de gemeente Velsen over de ontwikkelingen in Driehuis. Het resultaat van deze dialoog is de Nota van uitgangspunten Driehuis 2021 – 2030 en een bijbehorende Nota van zienswijzen.

Wat is de dorpsdialoog

De dorpsdialoog is nieuw in de gemeente Velsen. Op verzoek van het Wijkcomité Driehuis is de grote samenhang tussen de verschillende projecten besproken. Dit kwam door de discussie over bouwen op het Waterloo terrein, achter de Luchtte, het Missiehuis en Nieuw Velserduin.
Door de gemeente is het initiatief genomen om alle projecten waar nog geen besluit over was genomen te bespreken met de inwoners. Maar liefst 350 inwoners kwamen naar het Ichthus Lyceum om hier over te praten.

Welke status heeft de dorpsdialoog

Velsen Lokaal ziet de dorpsdialoog als één van de wegingen die wij als gemeenteraad moeten nemen in het kaderstellen. Het onlangs aangenomen Koersdocument blijft echter leidend op de net ontwikkelde dorpsdialoog. Wat Velsen Lokaal betreft moet alles wat in de dorpsdialoog staat dan ook aansluiten op het Koersdocument. Als hier tegenstrijdigheden in staan geeft dit onnodige verwarring en schept dit verkeerde verwachtingen.

Lees HIER meer over de Omgevingsvisie

Waar gaat de gemeente over

De gemeente gaat onder andere over de openbare ruimte, over de parkeergelegenheden en het wegennet in de gemeente Velsen. Ook het opstellen, en eventueel aanpassen, van het bestemmingsplan is een taak van de gemeente.
De gemeente bouwt zelf geen huizen en is geen eigenaar van de grond waar de ontwikkelingen op plaatsvinden. Wél kan de gemeenteraad besluiten waar de bebouwing aan moet voldoen. De gemeenteraad besluit over hoeveel woningen gebouw moeten worden, hoe hoog ze mogen worden en waar bijvoorbeeld groen en parkeerplaatsen mogen komen.

Wie gaat over de ontwikkeling

Wie wél de ontwikkelingen doet hangt af van de grondeigenaar. In sommige gevallen zijn dit ontwikkelaars zelf, soms investeerders of bedrijven. Ook heeft de gemeente zelf grond, zoals achter de Sportvelden en de Luchtte in Driehuis. In deze gevallen wordt de grond verkocht aan een ontwikkelaar of wordt de ontwikkeling gezamenlijk opgepakt.

Wat vindt Velsen Lokaal

Velsen Lokaal is blij met de grote opkomst van 350 inwoners die zich hebben uitgesproken over Driehuis. Hier kwamen jongeren, ouderen, driehuizenaren die hier al heel lang wonen en nieuwe Driehuizenaren op af. Wel vinden wij het jammer dat er bij de laatste bijeenkomst nog maar 20 deelnemers waren. Wij zijn benieuwd waarom de rest is afgehaakt. Komt dit door de digitale bijeenkomsten, door Corona, het vertrouwen in de inspraak of heeft dit een andere reden.

We zijn ook blij met de enquête die is verspreid onder de bewoners van Driehuis. Deze heeft veel reacties opgeleverd en een beeld van de meningen. Wel missen wij bij de uitkomsten van de enquête de nuances. Zo wordt de vraag gesteld of iedereen voor woningbouw is, waarop maar liefst 100% “ja” antwoord. Als we verder kijken in de enquête lijkt het alsof slechts 25% van de Driehuizenaren voor woningbouw binnen Driehuis is. Dit geeft geen goed beeld van hoe iedereen kijkt naar bepaalde plannen. Wij zullen hier als gemeenteraad een afweging in moeten maken.

Ook moeten wij de belangen afwegen van de woningbouwopgave, de jongeren die op dit moment nauwelijks iets kunnen kopen in Driehuis en het behoud van het dorpse karakter wat voor Velsen Lokaal ontzettend belangrijk is.

De sessie van donderdag is nog niet afgerond door gebrek aan tijd. In december zal een extra sessie worden ingepland om de rest van de fracties aan het woord te laten en de wethouder daar op te laten reageren.

Wil je reageren, je mening delen, even sparren? Laat het ons weten, dan nemen we contact met u op!

Hou jij ook de raadsagenda in de gaten?!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *