We staan er niet alléén voor in de Omgevingsvisie

Velsen Lokaal is blij met het koersdocument Omgevingsvisie. We zien hierin kansen om aan te geven in wat voor gemeente we willen wonen, hoe de lucht, de grond en alles daartussen moet zijn. Helaas hebben we in de Omgevingsvisie niet het alleenrecht en kunnen we niet alles zelf beslissen.

Laten we waar we dat wel kunnen ons best doen om toe te streven naar een mooie, duurzame, veilige en zo groen mogelijke gemeente waar het fijn is om samen te leven en te recreëren. Het voorliggende document zet de koers hiertoe, en zal de komende tijd worden uitgewerkt tot een ontwerp Omgevingsvisie. We komen dus nog op de details terug.

Om een mooie en gezonde gemeente te blijven hebben we het rijk, de provincie, buurgemeenten, ondernemersverenigingen en als een van de belangrijkste onze inwoners nodig. Om te strijden voor een schonere lucht, om veiligheid te waarborgen, ons aan de verkeersregels te houden en niet met graffiti te spuiten. We hebben nou eenmaal niet genoeg middelen om hier heel strikt op te handhaven, schoon te maken of aan te passen dat er écht niks fout kan gaan.

Groen en/of woningbouw in de Omgevingsvisie

Wij hebben echter wél een grote invloed op hoe we met ons groen omgaan. Zijn er plekken waar we dit kunne versterken? Waar offeren we groen op voor woningbouw? Waar zijn eventueel mogelijkheden om groen extra aan te planten? Denk hierbij bijvoorbeeld aan operatie Steenbreek.

Ook moeten we er voor waken dat we geen onnodig groen gebruiken voor woningbouw. We bouwen alleen in het groen als het écht nodig is. Voor nu hoeven we nog geen groep op te offeren. Het duin- en kanaalfront, waar in de sessie Pont tot Park veel over werd gesproken, zal volgens het kaderdocument de komende 20 jaar niet worden bebouwd.

Op basis van het locatie onderzoek van SITE
(2020), komt de gemeente tot de volgende prioritering
van locaties (in volgorde):

Motie groen, kernen en participatie

Laten we er wel voor waken dat we géén betondorpen krijgen, dat er wordt ingespeeld op het voorkomen van hittestress én dat de leefbaarheid voorop blijft staan. Voor de komende raadsvergadering kondigde de heer Smeets van D66 al een amendement of motie aan om te pleiten voor groen binnen 500 meter van woningen. Maar in de motie zal ruimte worden gelaten voor de uitvoering. Naar deze motie zullen wij dan ook uitkijken.

We hebben in onze mooie gemeente veel verschillende dorpskernen. Aan de éne kant hebben we dorpse kernen zoals Santpoort-Noord en Zuid, Velsen Zuid en Driehuis en aan de andere kant stedelijke karakters zoals IJmuiden en Velsen Noord met daar tussenin de van oorsprong Vinex wijk Velserbroek, met ieder zijn specifieke karaktertrekken, voor- en nadelen. Dát is wat Velsen uniek maakt. We zijn Nederland in het klein.

Zorg er voor dat onze inwoners aangehaakt blijven bij de Omgevingsvisie. Het is belangrijk om alle belangen te kennen en af te wegen. We kunnen niet iedereen tevreden stellen met de uitkomst, maar we moeten écht alle belangen meewegen.

We kijken uit naar de moties en amendementen voor de raadsvergadering en zeker ook naar de ontwerp Omgevingsvisie en de participatie in de aanloop hiernaartoe.

1 antwoord
 1. Anneke Lichtendahl
  Anneke Lichtendahl zegt:

  Ben een inwoner van Ijmuiden.
  Ik heb veel moeite met de opmerking dat Velsen nederland in het klein is.
  En ijmuiden en velsen _noord blijkbaar gedoemd zijn ,vanwege hun stedelijke karakter,maar vol te bouwen met toren flats.
  Het lijkt wel of alleen ijmuiden het woning te kort moet oplossen.
  Waarom ook geen stedelijk karakter in de rest van de gemeente.
  In ijmuiden is al menig groen ,opgeoffert voor woning bouw,de laatste jaren.
  Ik weet nog een hoop groene veldjes in de rest van de gemeente waar ook best een torenflat kan komen.
  Maar dat kan blijkbaar niet want dat zijn de dorpse kernen.
  Blijkbaar hebben de inwoners daar veel inbreng.
  Wij ijmuidenaren kiezen niet voor een verstedelijking,maar voor het behoud van het weinige groen wat er nog over is.
  Het leefklimaat in ijmuiden word er zo niet beter op ,maar erg ongezond.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *