Tag Archief van: IJmuidenRauwAanZee

Kenter Jeugdhulp

Vrijdag 1 nov was ik (Kitty) namens Velsen Lokaal aanwezig bij de kennisdelingsbijeenkomst van Kenter Jeugdhulp. We werden bijgepraat over effectieve hulpvormen die er zijn voor jeugdigen en hun ouders/opvoeders. Pleegzorg is namelijk een belangrijke taak die nu bij de gemeenten ligt. 

Doelgroep 

Veel gezinnen met kinderen kunnen hun problemen heel goed zelf oplossen, eventueel met lichte hulp of opvoedondersteuning. Kenter richt zich op kinderen, jongeren en hun opvoeders die wat meer extra ondersteuning of hulp nodig hebben. Zij biedt gespecialiseerde opvoed- en psychische hulp voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen èn hun gezinnen. 

Deeltijd pleegouders 

We zijn vanochtend in gesprek gegaan met deeltijd pleegouders over zowel de mooie ervaringen die zij als deeltijd pleegouders opdoen, als over de problemen die zij ervaren. Conclusie was dat (deeltijd) pleegouders zich zo min mogelijk bezig zouden moeten houden met financiële rompslomp rond de zorg en zich eigenlijk geheel zouden moeten kunnen focussen op het bieden van een veilige plek aan een kind.

Een interessante inbreng was die om de jeugdhulpverlening vanuit een breder perspectief aan te pakken; vanuit de systeembenadering of vanuit de aanpak van armoede.

Week van de pleegzorg

Kenter vroeg ons mee te denken over hoe de gemeente kan bijdragen om pleegzorg meer onder de aandacht te brengen en hoe we het tekort aan pleegouders zouden kunnen aanpakken. Hoe werf je nu op een effectieve manier nieuwe mensen? Deze week vindt namelijk voor de 5e keer de Week van de Pleegzorg plaats. Van 30 oktober tot en met 6 november. Het was al met al een zeer interessante ochtend.