Tag Archief van: Lokaal

Werkbezoek over het leven in de maatschappelijke opvang

Kitty Wolfs (Velsen Lokaal) en Elsa Waljaard (ChristenUnie) waren namens de gemeente Velsen op werkbezoek bij drie locaties van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Haarlem. De doordecentralisatie van deze taken is in volle gang, daarom is het heel belangrijk dat raadsleden een beter beeld hiervan krijgen. En dat hebben we zeker gekregen! 

Spaarnezicht

We zijn gestart bij Spaarnezicht, een opvangvoorziening voor jongvolwassen in de leeftijd van 18 tot 22 jaar. Na een uitgebreide uitleg over het werk daar werd duidelijk hoe men hier probeert aan deze groep jongeren een stabieler leven te geven. Ook hier is een gebrek aan doorstroommogelijkheden 1 van de grootste problemen. Want er is ook voor deze groep een groot tekort aan beschikbare, zelfstandige woonruimte en andere vormen van begeleid wonen.

HVO Querido 

We vervolgden het bezoek bij HVO Querido en het BCT, gehuisvest aan de Wilhelminastraat. Hier worden volwassen dak- of thuislozen opgevangen in de dag- en nachtopvang. Instanties als de GGD, GGZ, Brijder en het RIBW zijn ook in het pand gehuisvest, om de hulp aan deze mensen beter te stroomlijnen. 

In de nachtopvang zijn 30 bedden beschikbaar en kan men daar van 18:00 tot 9:00 uur verblijven voor een overnachting, een avondmaaltijd en een ontbijt. Meehelpen in bijvoorbeeld de keuken of bij het ontbijt wordt erg gestimuleerd. 

Vanaf 9:00 uur start de dagopvang, waar koffie gedronken en gegeten kan worden en men deel kan nemen aan verschillende arbeidsmatige of (re)creatieve activiteiten en projecten. Arbeidsmatige dagbesteding elders in de stad wordt ook aangeboden. 

Kortom, mensen krijgen ondersteuning en begeleiding daar waar nodig en gewenst, dus bij het huishouden, de invulling van de dag, het op orde krijgen van financiën of het omgaan met diverse problemen.

BCT

Het BCT ( Brede Centrale Toegang) fungeert als toegangspoort voor alle maatschappelijke opvang voorzieningen in de regio. Zij verzorgt de intake, toetst aanvragen en zij beslist over plaatsingen in de maatschappelijke opvang. Zowel het werk van HVO Querido, als dat van het BCT is erop gericht dak- en thuislozen richting een zelfstandig leven met een  woning te begeleiden.

We hebben kennis kunnen maken met bevlogen medewerkers met hart voor de zaak. Mooi om te zien!

De komende jaren komt de financiering van deze opvang steeds meer bij de lokale gemeenten te liggen. Samenwerking met andere gemeenten is dan een vereiste. Dit werkbezoek geeft zeker stof tot nadenken!