Tag Archief van: Verdrag van Parijs

LOKAAL KLIMAATAKKOORD

Het college heeft de ambitie om een Lokaal Klimaatakkoord te sluiten. Met dit akkoord maakt de gemeente Velsen zichtbaar welke inspanningen er geleverd worden om de nationale en internationale klimaatdoelen te halen op CO2 reductie. Om deze doelen samen te bereiken sluit de gemeente met inwoners, organisaties en het bedrijfsleven een Lokaal Klimaatakkoord af.

Lees meer