Nieuw college Velsen geïnstalleerd

Afgelopen woensdag zijn de wethouders van het nieuwe college benoemd door de gemeenteraad. Met onze wethouder Bram Diepstraten die aan zijn tweede periode begint. De afgelopen maanden stonden in het teken van de informatie en formatie. Nadat het raadsakkoord en raadsprogramma zijn vastgesteld, is Bram aan de slag gegaan als formateur. In dit bericht leest u in vogelvlucht de loop van het proces en de afspraken van het nieuwe college.

Samenstelling college

Het nieuwe college bestaat uit:

  • Bram Diepstaten (Velsen Lokaal): economische zaken, recreatie & toerisme, mobiliteit & bereikbaarheid, sport, digitalisering & informatievoorziening, samenspel & participatie, regionale samenwerking, Pont tot Park en Visie op Velsen.
  • Sander Smeets (D66 Velsen): ruimtelijke ontwikkeling, wonen, natuur & landschap, kunst & cultuur, versnellen woningbouw, stadionontwikkeling, implementatie omgevingswet en warmtetransitie.
  • Jeroen Verwoort (VVD): havens, industrie, energie, Noordzeekanaalgebied, arbeidsmarkt & onderwijs, financiën, MRA & Europese samenwerking, Techport en lokaal klimaatakkoord.
  • Sebastian Dinjens (GroenLinks): milieu, afval & riolering, jeugd & jeugdzorg, kinderopvang, vastgoed & grondzaken, programma luchtkwaliteit, Schiphol en vluchtelingen & statushouders.
  • Marianne Steijn (PvdA): openbare ruimte, leefbaarheid & groen, zorg, armoedebestrijding, inkomensondersteuning, zorg & welzijn, weerbare wijken, transformatie buurthuizen, zorgtransitie, regie sociaal domein.
  • Frank Dales (burgemeester): Openbare orde & veiligheid incl. THOR, Regionale samenwerking op niveau Raad en burgemeesters, Bestuurlijke integriteit, Burgerzaken incl. verkiezingen, Communicatie, Organisatie, incl. projectmatig werken, Bestrijding ondermijning en drugscriminaliteit, Sail Amsterdam.
Van rechts naar links: Marianne Steijn, Sander Smeets, Bram Diepstraten, Sebastian Dinjens, Jeroen Verwoort.

Formatiefase

Op 25 mei 2022 was het nieuwe raadsakkoord en raadsprogramma een feit. In Velsen gaat de formatie van een nieuw gemeentebestuur heel anders dan in de meeste gemeenten. Velsen kent sinds 2018 geen coalitieakkoorden meer. Na de verkiezingen heeft Velsen Lokaal besloten om de gehele raad te betrekken bij de informatie- en formatiefase. Op voorstel van Velsen Lokaal en D66 Velsen is Hans Romeijn aan de slag gegaan als informateur namens de hele raad.

Op 25 mei 2022 is Bram Diepstraten namens de gemeenteraad benoemd als formateur. Hij kreeg de opdracht mee om een college samen te stellen op basis van het raadsakkoord, een wethoudersprofiel en het rapport van de informateur. Tijdens de eerste fase heeft hij samen met Sander Smeets van D66 Velsen verkennende gesprekken gevoerd met partijen die aangaven een wethouder te willen leveren: Velsen Lokaal, D66 Velsen, VVD, GroenLinks, PvdA, LGV en CDA. Op 7 juni kon hij de gemeenteraad melden dat het gelukt was om een college samen te stellen met de kandidaat-wethouders van Velsen Lokaal, D66Velsen, VVD, GroenLinks en PvdA.

Uitvoeringsafspraken

Omdat er geen sprake is van een coalitie en er al een raadsbreed akkoord lag, heeft Bram zich gefocust op het maken van uitvoeringsafspraken. Het zijn afspraken die gaan over de werkwijze van het nieuwe college. Hoe gaan we invulling geven aan de samenwerking met de raad, de organisatie en met elkaar? Belangrijk uitgangspunt is dat we de raad als hoogste orgaan in positie zetten om zijn werk zo goed mogelijk te kunnen doen. We gaan voortvarend en doortastend aan de slag met de thema’s in het raadsprogramma. Belangrijke thema’s zijn o.a. leefbaarheid, luchtkwaliteit, wonen & woningbouw, duurzaamheid en participatie & democratische kwaliteit.

Bouwstenen collegeprogramma

Daarnaast heeft Bram samen met zijn nieuwe collega’s een set van bouwstenen opgeleverd voor het collegeprogramma. Die geven in hoofdlijnen weer hoe we uitvoering willen geven aan de afspraken in het raadsprogramma. Een voorbeeld is dat we na de zomer met een selectie van bouwlocaties willen komen waar woningbouw versneld kan worden.

Tot slot

Wij zijn trots op de manier waarop we in Velsen samenwerken binnen de raad, met het college, de organisatie en met de samenleving. Dat doen we op een unieke manier voor Nederland vinden wij. Met vernieuwende afspraken, een mooi raadsakkoord en respect voor elkaar. Dat alles doen we in dienst van en voor onze inwoners en voor ons mooie Velsen. Samen bouwen we verder aan een nog mooier en leefbaarder Velsen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *