Sessie over Levvel 5

Wat speelt er precies?

Amsterdam heeft met een noodkrediet van 2,4 miljoen euro in de vorm van een voorschot het omvallen van de jeugdhulporganisatie Levvel 5 deze zomer kunnen voorkomen. Levvel 5 biedt opvang en begeleiding aan zo’n 250 kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking en (vaak) ernstige gedragsproblemen, van wie er 26 afkomstig zijn uit Velsen.

Bijdragen of een faillissement 

De continuïteit van de ’cruciale zorg’ in met name Driehuis werd met dit voorschot gedurende het reces gewaarborgd. De andere 29 Noord-Hollandse gemeenten moeten nu bijdragen, anders dreigt alsnog een faillissement. In juli gaven alle colleges alvast hun ’commitment’, zonder toestemming van gemeenteraden. We zijn wel uitgebreid hierover geïnformeerd aan het begin van het reces.

Levvel 5 houdt – als aparte stichting – op te bestaan en de hulp en ondersteuning die het in de IJmond, Kennemerland, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland biedt, komt onder de vleugels van ’moederorganisatie’ Levvel te vallen. De jeugdzorg in Alkmaar en de Noordkop gaat over naar een andere, nog te vinden aanbieder. De financiële positie van moederorganisatie Levvel zelf is ’niet florissant’.

Technische vragen Levvel

Velsen Lokaal heeft vooraf een hele rits technische vragen gesteld, omdat het wat ons betreft toch knelt dat we weer met de rug tegen de muur gezet worden door een jeugdzorginstelling. Deze keer gaat dit ons maximaal 850.000 euro kosten, als de hersteloperatie inderdaad 6,1 miljoen euro kost. Tegenvallers zijn echter niet uit te sluiten, zo blijkt uit de stukken. Mogelijk kunnen de we een beroep doen op een financiële regeling van het Rijk, want er is hiervoor 613 miljoen euro beschikbaar gesteld. Maar mogelijk zegt niet zoveel.

Levvel 5 ontstond in juli vorig jaar uit Lijn 5. Levvel5 raakte net als lijn 5 in financiële problemen. Nu als gevolg van extra tegenvallers als een te optimistische inschatting van de overname, de huisvesting in Driehuis bleek in slechtere staat en het mislopen van forse inkomsten door Corona. En dat gebeurde al heel snel, zo is onze kijk hierop. De antwoorden op de technische vragen zijn wat ons betreft echt niet afdoende. Er wordt om de brij heen gedraaid.

Aanvullende vragen Levvel

Wij willen allereerst weten waar het vertrouwen in de efficiency van moederorganisatie Levvel op gebaseerd is. Want die snappen wij niet echt. Levvel 5 hing vorig jaar ook al onder Levvel. We hebben het dus feitelijk over hetzelfde bedrijf. In het plan van aanpak wordt melding gemaakt van het feit dat Levvel5 in 2020 alleen maar verliezen heeft geleden. In het derde kwartaal van 2020 was al zichtbaar dat men het zonder de steun van de voorschotten voor de toekomst niet zou redden.

Uit de stukken blijkt ook dat een subsidie voor 2021 al in 2020 werd gebruikt, ook erg bijzonder wat ons betreft.

Pas op 11 maart 2021 kregen de gemeenten het eerste signaal vanuit Levvel5 over de zorgelijke financiële situatie. Dat is wat ons betreft onacceptabel laat en maakt dat ons vertrouwen in de organisatie Levvel an sich ernstig is geschaad.

Ten tweede neemt Levvel  nu het personeel over, dat eerder bij Levvel5 niet goed kon tijdschrijven. Dat leidde onder meer tot de problemen. Kunnen zij nu wel tijdschrijven?

Ten derde bekijkt een onafhankelijk bureau nu de efficiency en stoot zij alle verliesgevende activiteiten af. Welke zijn dit? Valt er hulp weg en wie vangt die hulp op?

Wij vragen ons tot slot af waarom Levvel haar dochteronderneming als een onafhankelijke stichting oprichtte. In hoeverre was hier sprake van voorzorg? Hebben zij om de risico’s op voorhand uit te sluiten voor deze slimme constructie gekozen? Want financieel valt er nu niets bij Levvel te halen.

Reactie van wethouder Dinjens

De wethouder gaf aan ook zo zijn twijfels te hebben gehad over het gelopen proces. Levvel5 heeft inderdaad veel te laat aan de bel getrokken en heeft daarvoor haar excuus gemaakt. Voor wat het waard is. De heer Dinjens heeft ook in de gesprekken in juli stevig ingezet op mogelijke aansprakelijkheid van Levvel. Op advies van de heer Nijemanting van het CDA wordt er in de toekomst gepoogd om de voorschotten die nu niet zijn terugbetaald, alsnog bij Levvel terug te halen, zodra Levvel in de toekomst goed draait op financieel vlak. De constructie van een onafhankelijke stichting onder een moederorganisatie schijnt bij een overname vaker als tussenfase te worden ingezet in de aanloop naar integratie binnen de moederorganisatie. Zorgelijk, wat ons betreft. Een faillissement zou duurder zijn dan deze versie. Levvel steekt inmiddels heel veel tijd, energie en geld in de overname. Deloitte licht Levvel nu extern door en komt 15 oktober met haar bevindingen. Tot slot is er geen andere aanbieder beschikbaar die nu deze complexe zorg zou kunnen bieden op deze grote schaal.

We stemmen in onder protest 

Het lastige is dat we een bom leggen onder allerlei samenwerkingsverbanden als we niet instemmen met het voorstel. En de kinderen worden daar uiteindelijk de dupe van en dat willen we niet. Toch zijn wij van mening dat we jeugdigen met complexe gedragsproblemen niet kunnen overlaten aan een organisatie die het financieel niet op orde heeft en die onbetrouwbaar acteert.

Velsen lokaal zal daarom onder protest instemmen met het voorstel en wij verzoeken het college te overwegen om voor de toekomst, net als Alkmaar en de Noordkop, uit te kijken naar een andere aanbieder. Wij begrijpen de redenen om daar niet nu voor te kiezen.

2 antwoorden
 1. Rob Seegers
  Rob Seegers zegt:

  Beste mensen,
  Even een vraag.
  in de Jutter/Hofgeest van 14 oktober j.l. lees ik een artikel van LGV. (Vroeger was dir Lijst Gerard Vosse. Ik weet eigenlijk niet hoe ze zich nu noemen).
  Aan het eind van het artikel staat dat LGV er voor pleit statushouders geen urgentie te verlenen bij het toewijzen van woningen.
  Wat is het standpunt Velsen Lokaal hier in?
  Vriendelijke groet,
  Rob Seegers

  Beantwoorden
  • Joost Bleekman
   Joost Bleekman zegt:

   Hoi Rob,
   Wat ons bijstaat is dat LGV de vraag stelde of de voorrang recht deed aan de spreiding van statushouders over de kernen. Als de voorrangsregeling geen recht zou doen zou de LGV hier volgens dit krantenbericht negatief tegenover staan. Wij kunnen LGV daarin vinden en vinden de voorrangsregeling alleen recht doen aan de situatie als er een spreiding plaatsvindt over de kernen van Velsen. Het intrekken van de voorrangsregeling heeft ook andere voor- en nadelen, deze zullen we in de nieuwe woonverordening moeten afwegen.
   Met vriendelijke groet,
   Joost Bleekman

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *