Tag Archief van: Actieprogramma

“Geweld hoort nergens thuis”

Het landelijke programma “Geweld hoort nergens thuis” is de aanleiding voor het maken van een regionale visie over huiselijk geweld en kindermishandeling. De visie is opgesteld door 8 regiogemeenten samen met meer dan 50 organisaties actief op het gebied van zorg en veiligheid.
De regiovisie heet: “Verbinden en versterken in de aanpak van huiselijk geweld 2020-2024”.

Lees meer