Tag Archief van: applicatiebeheer

Werken aan doeltreffend applicatiebeheer gemeente Velsen

Het college heeft onderzoek gedaan naar het applicatiebeheer van de gemeente. Applicatiebeheer is belangrijk voor het functioneren en onderhouden van het informatiesysteem, waaronder de software, opslag en dergelijke. Uit het onderzoek blijkt dat op tal van punten het applicatiebeheer te kort schiet.

• Een implementatieplan moet er komen om dit beheer te verbeteren om aan de strenge eisen te voldoen

Gelezen de constateringen van het onderzoek, doet Velsen Lokaal een aantal vragen stellen. Vragen zoals hoe het zover heeft kunnen komen en waarom niet eerder is gesignaleerd dat niet aan de gestelde eisen is voldaan van een doeltreffend applicatiebeheer.

De volgende vragen zijn gesteld:

1. Hoe heeft het zover kunnen komen, dat binnen de gemeente Velsen geen sprake van doeltreffend applicatiebeheer is en zelfs niet wordt voldaan aan de gerelateerde eisen?

2. Hoe komt het dat men daar nu pas achterkomt?

3. Was dat niet een taak voor Concerncontrol om daarop toe te zien en direct te rapporteren?
a. Zo ja, waarom is dat niet tijdig gebeurt?
b. Zo nee, wie of welke afdeling had dat dan moeten doen?

4. Heeft Informatiemanagement de nodige bevoegdheden om uitvoering te geven aan doeltreffende applicatiebeheer?

5. Gelezen alle constateringen, is de afdeling Informatiemanagement dan wel de aangewezen unit om de opdracht tot verbetering op zich te nemen en te komen met een implementatieplan?

6. Kan de Raad worden geïnformeerd zodra de aanbevelingen en het implementatie hebben geleid tot een doeltreffend applicatiebeheer?

7. Kan de Raad jaarlijks een update rapportage ontvangen over de situatie op dit onderdeel?