Tag Archief van: B&W

Nieuwe coalitie 4 jaar verder op oude voet

Vanavond was het feit daar, vrijwel het gehele oude college gaat op de oude voet verder. GroenLinks werd verruild voor LGV, Velsen Lokaal werd volkomen genegeerd, ondanks uw stem samen met de 4373 andere Velsenaren die wel open stonden voor een nieuwe koers in de Velsense politiek.

• Fractie Velsen Lokaal klaar voor constructieve oppositie
• Reactie mogelijkheid op coalitie akkoord werd niet gegeven

Vanavond was het aan de raad om in te stemmen met de benoeming van dit college en het daaruit volgende coalitie akkoord. Binnen onze fractie hebben we lang nagedacht over de wijze waarop we op dit akkoord zouden reageren. We zouden hebben voor gestemd, omdat uiteindelijk het ‘nieuwe’ college akkoord toch gevormd is door D66, VVD, LGV, PvdA en CDA, gesteund door de meerderheid van de kiezers.

nullijnBerusten we dan in ons lot? Nee, zeker niet, met deze benoeming stemmen we in feite in met het zogenaamde ‘nul alternatief’. Dat betekent dat het college een akkoord heeft neergezet, welke op geen enkele wijze ‘goed doet’ aan noodzakelijke veranderingen binnen uw gemeente. Daar moet u het de komende 4 jaar mee doen. Het is niet anders.

Het college wenst nauwelijks een constructieve dialoog met de oppositie. En dat sterkt ons in onze mening om die oppositie juist wel in stand te houden, dit om te voorkomen dat de coalitie (en B&W) van Velsen zich isoleert in een solistisch verenigd machtsblok. Zonder een oppositie is het duale stelsel (dus scheiding tussen B&W en raad) nauwelijks mogelijk.

We hebben in 2010 gezegd: ’Samenwerken met de coalitie waar het kan en oppositie voeren waar het moet’. Dat zeggen we in 2014 weer, dat mag u van ons verwachten. We gaan weer met positieve energie voor u aan de slag.