Tag Archief van: Schuldhulpverlening

Sessie bijsturingsmaatregelen van de begroting

Omdat er een totale bezuinigingsopdracht van 5 miljoen euro op tafel ligt, heeft het college de raad voorgesteld om het sociaal domein hierin niet te ontzien. Zij stelt voor om de kosten voor jeugdzorg met 1,3 miljoen terug te brengen en die voor huishoudelijke hulp en andere voorzieningen uit de WMO met 1,1 miljoen euro.

Lees meer

Sessie Armoedevisie 10 juni 2020

Woensdag 10 juni werden de concept armoedevisie, de uitvoering daarvan, en de financiële consequenties in een sessie besproken. 

Lees meer

Armoedevisie

Een nieuwe armoedevisie voor de gemeente Velsen is in de maak. Het college vormt zich een mening over gewenste uitgangspunten en vormgeving van deze armoedevisie en betrok raadsleden hierbij. We zijn geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en in de gelegenheid gesteld om onze eerste ideeën hierover te delen en hiermee richting te geven aan de verdere uitwerking. 

Lees meer