Tag Archief van: training

Regiegroep raadsakkoord

De regiegroep raadsakkoord is op maandagavond 18 mei weer bij elkaar geweest. Met portefeuillehouders Diepstraten (visie op Velsen) en Dinjens (Omgevingswet) werd het proces van de samenspel thema’s besproken.

Voor de Omgevingswet zijn de wijze waarop de trainingsbijeenkomst in april en de sessie in juni over de Omgevingswet worden ingevuld belangrijk. De keuzes en de gevolgen daarvan worden met behulp van een aantal concrete cases zo goed mogelijk voor de raad inzichtelijk gemaakt. Dit wordt nu door de portefeuillehouder meegenomen in de nadere uitwerking voor de sessie.

Wat betreft de visie op Velsen volgen we nog steeds de lijn dat de omgevingsvisie en de visie op Velsen in elkaars verlengde liggen.  De fysieke bijeenkomsten als de dorpsdialoog Driehuis  zijn cruciaal voor het samenspel hierbij. De regiegroep wil de raad  op korte termijn goed informeren over de stand van zaken. De voortgang van het programma Samenspel zal na de zomer in een sessie in de raad komen.

Workshop Politiek zonder spelletjes

Vanavond namen Suleyman Celik en Kitty Wolfs deel aan een nieuwe workshop Politiek zonder spelletjes, die werd gegeven door Trudy Veninga, voormalig Raadslid, Fractievoorzitter en Wethouder.

Lees meer