Toekomst Stadsschouwburg

De beeldvormende sessie op 15 april 2021 over de Stadsschouwburg ging over de vraag of we een toekomstbestendige Stadsschouwburg willen en zo ja, in welke vorm en tegen welke prijs? Aan de raad zijn 3 uitgewerkte scenario’s voorgelegd richting een toekomstbestendige stadsschouwburg, al dan niet met verbreding van functies, waar we onze voorkeur voor uit mochten spreken. De hiervoor benodigde bedragen liepen uiteen van de al gereserveerde € 700.000,- voor het alleen verduurzamen,- tot de 7,9 miljoen voor het totale pakket: verbreden, versterken en verduurzamen!

Ontbrekend scenario D: de nieuwbouw van een cultuurtempel 

Namens Velsen Lokaal heb ik een aantal kritische vragen gesteld over de invloed en effecten van de coronamaatregelen op de levensvatbaarheid van de schouwburg, over de financiën, en over het ontbreken van een scenario D, waarin nieuwbouw van een cultuurtempel is uitgewerkt. In dit scenario D zien wij een totale verbreding van functies voor ons.

De tekst gaat door onder de afbeelding

Met een kleiner theater dan het huidige met haar 700 zitplaatsen en het zo gewenste vlakke vloertheater voor zo’n 250 bezoekers. Wij dromen van nieuwbouw op de huidige plek of juist meer richting Plein 1945. Op de huidige plek van Danceworks of misschien wel in het Rabobank gebouw met het aanliggende graslandje tegenover ons gemeentehuis. Een plek waar Danceworks kan worden gehuisvest, waar onze lokale dans, amateur toneel-, zang en musical verenigingen hun oefenruimte zullen hebben, waar een horecagelegenheid is, een ontmoetingsruimte, en misschien zelfs de bibliotheek en werkplekken worden gehuisvest die je kunt huren. Want eigenlijk zijn alle huidige problemen gerelateerd aan de slechte staat van het gebouw.

Het huidige gebouw is oud en aan vervanging / dan wel een zeer ingrijpende verbouwing toe. Er is geen lift, de horeca zit verborgen, de garderobe op een slechte plek, toiletvoorzieningen zijn verouderd, de trekkenwand is aan zijn einde en het gebouw is eigenlijk een heel groot energielek, zo hebben we op foto’s kunnen zien. Is verduurzamen van het gebouw dan wel het slimste om te doen? Is nieuwbouw neerzetten dan niet veel effectiever en wellicht ook veel goedkoper? De grondwaarde van de ruim 3000m2 van de huidige schouwburg levert ook nog eens een aanzienlijk bedrag op voor woningbouw, waarmee we de bouw hiervan kunnen financieren.

De levensvatbaarheid van de Stadsschouwburg

Omdat de uitgewerkte scenario’s gebaseerd zijn op een rapport van BMC uit 2017, toen de wereld er nog heel anders uit zag, vragen wij ons af hoe realistisch het is om nog steeds uit te gaan van een zaalbezetting van 70 á  75%? Al waren de uitkomsten vanuit de fieldlabs zondag positief, zijn die voldoende om deze enorme extra uitgaven te kunnen verantwoorden? Het feit dat de echte grote namen alleen op partage willen komen (85% van een verkocht kaartje is voor de artiest), zit ons ook dwars. Het voelt niet goed om indirect als gemeente de salarissen van de Youp-en van ’t Hek te betalen. Is de zaal ook niet eigenlijk veel te groot? Zeker als je je bedenkt dat Haarlem slechts 658 zitplaatsen heeft en veel groter dan Velsen is?

De tekst gaat door onder de afbeelding

Financiën Stadsschouwburg

Ondanks het feit dat het financieel beter gaat met de schouwburg en dat de toezichthouder niet langer nodig is, willen wij niet steeds extra geld pompen in de schouwburg, zonder zicht te hebben op extra gelden vanuit het Rijk. Waar is de extra gevraagde € 90.000,- extra subsidie nu precies voor nodig. Wij vinden voor de huidige functie, de kwaliteit van het pand en voor een sluitende exploitatie die uitgaat van de huidige huur- en huisvestingslast niet duidelijk genoeg. Het is bovendien best gek om nu opeens extra geld te geven, nadat we de afgelopen jaren zwaar hebben gekort op het personeel, de schoonmaakkosten en de energielasten.

Hoe nu verder?

Op de vraag waarom een nieuwbouwscenario D niet als een optie is meegenomen, gaf wethouder Jeroen Verwoordt aan dat dit wel bekeken is maar veel te duur uit gaat vallen. Uit de stukken hebben wij dit helaas niet kunnen opmaken en dat vinden wij toch wel erg jammer. De wethouder gaf duidelijk zijn voorkeur voor het uitbouwen van de schouwburg op of bij de huidige plek aan, ondanks het feit dat langslopend volk voor de horeca dan veel minimaler zal zijn. Wij hebben het college met klem verzocht de optie van nieuwbouw ook te overwegen en uit te werken. Dit sluit perfect aan op de visie van Pont tot Park! We kregen hierin bijval van de ChristenUnie, GroenLinks, CDA en D66, waardoor de wethouder de toezegging deed een scenario D serieus te onderzoeken en aan ons voor te leggen in de volgende sessie. 

Meer lezen over dit dossier, of de sessie terugkijken? klik dan HIER.

1 antwoord
 1. Ger Kraaij
  Ger Kraaij zegt:

  er is een alternatief voor het vlakkevoer- en lijsttheater, dit zou ik graag mondeling toelichten.
  Ik ben een oud werknemer van de SSV, ik weet waar ik over praat.
  het contact graag deze week, i.v.m. 4 weken naar het buiten land. (tot 3 November)

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *