Velsen Lokaal positief over aanbevelingen rekenkamer rapport

De rekenkamer van de gemeente Velsen heeft een rapport met aanbevelingen uitgebracht over het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Velsen. Het onderzoek is uitgevoerd om te onderzoeken op welke wijze duurzaamheid een rol speelt bij beleidsvorming en in nieuwe projecten. In het onderzoeksrapport zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.

Standpunt Velsen Lokaal

Velsen Lokaal is te spreken over de uitkomsten en de aanbevelingen van het rapport. Velsen staat de komende jaren voor een grote uitdaging omrent duurzaamheid. Verankering van het duurzaamheidsbeleid is van groot belang om de doelstellingen te halen. Er zijn een zevental aanbevelingen gedaan om te komen tot een effectieve duurzaamheidsbeleid.

Aanbevelingen uit rekenkamer rapport

In het kort zijn de volgende aanbevelingen gedaan:

  1. De doelstellingen dienen meetbaar te zijn.
  2. Verschillende lopende programma’s dienen overzichtelijk te zijn.
  3. Betrekken, informeren en mee laten beslissen van burgers is belangrijk.
  4. Aanvullende of uitgebreidere mogelijkheden inzetten naast communicatie om burgers en bedrijven te informeren.
  5. Duurzaam inkopen bij de gemeente.
  6. Paragraaf duurzaamheid opnemen bij besluitvorming.
  7. Dashboard ontwikkelen dat op hoofdlijnen weergeeft wat de stand van zaken is in Velsen op het gebied van duurzaamheid.

Velsen Lokaal heeft twee belangrijke punten ingebracht tijdens de sessie. Er is geen inzicht in wat de realisatie van al deze aanbevelingen gaan kosten. Tijdens de sessie heeft de wethouder aangegeven dat het zeker is dat er een aantal aanbevelingen extra kosten met zich zullen meebrengen. Velsen Lokaal wil graag ook weten wat er uiteindelijke van al deze aanbevelingen terecht is gekomen. Om die reden is gepleit voor een periodieke terugkoppelingen over de stand van zaken. De wethouder heeft aangegeven om per kalenderjaar een terugkoppeling te geven over de stand van zaken.

Het college gaat de aanbevelingen uitwerken en komt later terug met een terugkoppeling. Wij zullen de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en zien de terugkoppelingen vanuit het College tegemoet.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *