Zorgen rondom woningmarkt…

Velsen maakt onderdeel uit van de Woonruimteverdeling regio IJmond/Zuid-Kennemerland. Op donderdag 18 februari 2021 heeft een evaluatie van de samenvoeging woningmarktregio’s (Woonservice) plaatsgevonden. Toen is duidelijk geworden dat de wachttijden voor woningzoekenden oplopen met een gemiddelde wachttijd van 5.8 jaar. Omdat de cijfers over 2020 nog niet beschikbaar waren heeft het college in afwachting daarvan besloten het huisvestingsverordening later in het jaar vast te stellen. Tijdens de sessie is input geleverd voor de nieuw op te stellen huisvestingsverordening. 

Velsen Lokaal heeft gepleit voor het verlagen van de wachttijden, een betere regionale afstemming van het verdeelsysteem ten aanzien van urgentieregelingen en voor het  bekijken van de mogelijkheden of woningzoekenden in Velsen een beschermende positie zouden kunnen krijgen. Ook willen wij extra aandacht voor het versnellen van de woningbouw zodat de druk op de woningmarkt af zal nemen.

Toenemende druk woningmarkt

Tijdens de sessie van 17 juni zijn de cijfers over 2020 gepresenteerd. De wachttijden voor woningen stabiliseren en dalen licht naar 5.7 jaar, maar we zijn er niet gerust op dat dit blijvend zal zijn. De druk op de woningmarkt neemt verder toe en bepaalde doelgroepen zoals jongeren, dreigen buiten de boot de vallen. Dit is voor Velsen Lokaal onacceptabel en wij worstelen met de vraag of er beschermende maatregelen moeten komen voor inwoners in Velsen. 

Beverwijk en Heemskerk zijn een onderzoek gestart om hun “eigen inwoners” op de woningmarkt te beschermen. In de sessie hebben wij onze zorgen geuit over deze ontwikkeling. we hebben aan het college gevraagd om dit nauwlettend in de gaten te houden en hierop te anticiperen. Mochten deze gemeenten overgaan tot bescherming van “eigen woningzoekenden”, dan kan Velsen niet achterblijven. Maar wanneer een aantal gemeenten hun “eigen inwoners” zullen beschermen zal dit het regionale woonruimte verdeelsysteem helemaal frustreren. Na de zomer wordt duidelijk welke kant het opgaat en dan komt het onderwerp terug.

Wilt u meer lezen over de sessie? kijk dan op iBabs Online

1 antwoord
  1. Peter van Hilten
    Peter van Hilten zegt:

    Ik woon in de meeuwenlaan in ijmuiden en heb een flyer ontvangen dat iemand mijn huis wilt kopen. Mijn buurman heeft gereageerd en het blijken Poolse investeerders te zijn die een heleboel Polen in mijn huis willen huisvesten. Dit betekent o.a. dat voor elk adres 10 parkeerplaatsen nodig zijn. Uiteraard zit de politiek weer te slapen en kunnen ze deze investeerders gerust hun gang gaan. Willen jullie aub wakker worden en aktie nemen om dit te voorkomen !!!!

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *