De implementatie van de armoedevisie.

In september 2020 heeft de raad het nieuwe armoede- en schuldenbeleid gemeente Velsen 2020-2024 aangenomen. Een andere kijk op armoede.

Eind juni is de “Gelijke Kansen Krant” verschenen waarin Velsen lopende projecten en mijlpalen uitlicht voor onze inwoners en samenwerkingspartners die deelnemen aan de armoedecoalitie. Heel erg leuk om te lezen!

Per 1 december 2020 is een armoederegisseur begonnen, die zich in januari 2021 gelijk kon voorstellen tijdens de kick-off en ook het beleid en de 5 beoogde doelen uiteen zette. 

Schuldhulpverlening aan ondernemers

De gemeente heeft de wettelijke taak vanuit de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening om ook hulp te bieden aan ondernemers. Door de Coronacrisis is er veel aandacht ontstaan voor de invulling en uitvoering aan deze specifieke groep. Omdat dit specialistische kennis vereist over jaarrekeningen, boekhouding en het runnen van een onderneming, kan Velsen Lokaal zich prima vinden in het voorstel van het college om deze hulp uit te besteden aan een partij die hier de juiste  expertise voor heeft. 

Daarnaast wil de gemeente Velsen gaan samenwerken met het ondernemersklankbord,  een vrijwilligersorganisatie bestaande uit (ex)ondernemers, het liefst ook lokale. 

Wat staat er verder in de planning?

De gemeente is druk in de weer met het onderzoek naar de haalbaarheid van Mobility Mentoring®. Een aanpak om samen met de inwoner de hulpvraag te definiëren en een stappenplan daarop te maken. In december 2021 wordt de functie van de armoederegisseur geëvalueerd, eind 2022 de uitvoering van het beleid tot dan toe tussentijds en in 2023 voert Velsen  een armoedemonitor uit. Eind 2024 staat tot slot de eindevaluatie van het beleid op de planning.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *