Even voorstellen: #7 Süleyman Çelik

Mijn naam is Süleyman Çelik, ik ben 56 jaar en woon inmiddels 46 jaar in IJmuiden. In mijn werkzame  leven ben ik chemisch analist bij Tata Steel IJmuiden.

Verbonden met Velsen

Op 10 jarige leeftijd kwam ik naar Nederland. Mijn vader was als gastarbeider aan het werk bij Crown Van Gelder Papierfabrieken. Al moest ik wennen aan de nieuwe  taal en cultuur, ik vond snel mijn draai en voelde me thuis in Velsen. Al op jonge leeftijd leerde ik dat mijn kracht ligt op het gebied van  samenwerken met mensen, samen problemen oplossen, elkaar helpen en doorzetten. Dit is echt bepalend geweest voor de rest van mijn leven. 

Altijd betrokken.

Actief ben ik geweest voor Stichting Welzijn Velsen, IJVV Stormvogels, het Centraal Orgaan Ouderenbeleid, het Turkse Platform Velsen en laatstelijk als voorzitter van de Kuba moskee IJmuiden. Hier heb ik veel ervaring op kunnen doen op uiteenlopende terreinen. Door de jaren heen heb ik ook een groot netwerk opgebouwd en weet ik wat er speelt in Velsen. Daarnaast onderhoud ook veel contact met mensen met verschillende achtergronden.

Politieke keuze voor Velsen Lokaal.

Ik ben vroeger door verschillende partijen benaderd om politiek actief te worden, maar pas in 1998 stelde ik mij kandidaat voor het CDA. Ik werd toen met voorkeurstemmen gekozen. Na die 4 jaar stopte ik, omdat het toen niet te combineren bleek met mijn werk en mijn jonge gezin. Ik ben de politiek wel altijd blijven volgen. In 2012 sloot ik mij aan bij Velsen Lokaal, juist omdat hun aanpak mij enorm aansprak. Velsen Lokaal staat voor samen, betrokkenheid en een programmatische aanpak. Het is een onafhankelijke partij puur voor de inwoners van Velsen, zonder inmenging vanuit Den Haag. De no-nonsense houding van Velsen Lokaal past bij wie ik ben. Ik doe nu 8 jaar raadswerk voor Velsen Lokaal en dat bevalt me enorm. We hebben als de grootste partij in Velsen in de afgelopen periode laten zien dat we onze gemeente door het samenspel met de andere partijen nog mooier  kunnen maken. Dat willen we graag in de komende periode voortzetten op allerlei vlakken. Want ons werk is nog lang niet af. Daarom hopen we nogmaals het vertrouwen van onze kiezers krijgen en ons werk kunnen voortzetten.

Samen bouwen aan Velsen 2020-2026.

Velsen Lokaal heeft als volkspartij een breed programma dat velen zal aanspreken. Het programma willen we samen met onze inwoners vorm geven door samen te bouwen aan onze toekomst. Ik zal me de komende periode sterk maken voor met name de volgende aandachtsgebieden.

Wonen.

Het gebied waar wij wonen, werken, recreëren en ondernemen is bijzonder. Veel activiteiten gaan hier samen. Daar zijn we trots op, maar we moeten wel zorgvuldig blijven. De ruimte is nu eenmaal beperkt. De druk op de woningmarkt wordt groter door enerzijds de behoefte aan arbeidskrachten en anderzijds een krappe woningvoorraad. Om ook inwoners die moeilijk aan bod komen huisvesting te kunnen bieden is doortastendheid en visie nodig. We willen samen bouwen aan een Velsen waar iedereen prettig kan wonen. Voor leefbaarheid en duurzaamheid ga ik me ook inzetten. De omgeving waar we leven is kwetsbaar. Wij willen ons inzetten om de leefbaarheid en daarmee een gezonde leefomgeving te verbeteren.  We willen samen met onze inwoners bouwen aan een gezond en duurzaam Velsen.

In de sociaal zwakkere kernen zoals IJmuiden en Velsen-Noord spelen verschillende problemen zoals drugsoverlast, zwerfvuil en overlast door illegale bewoning. Bovendien heerst er in deze wijken veel armoede. Velsen Lokaal wil zich de komende periode inzetten om deze problemen aan te pakken. In Velsen mag niemand buiten de boot vallen. Een schone en veilige omgeving waar iedereen zich op zijn gemak voelt is belangrijk. We willen samen bouwen aan schone, veilige kernen waar plek is voor iedereen zonder armoede.

Tot slot ervaring, kennis en kunde. De stem van de inwoners zo goed en pragmatisch mogelijk omzetten in concrete acties en plannen vraagt om ervaring, kennis en kunde. In mijn werk als analist weet ik als geen ander dat je problemen goed moet analyseren om problemen effectief op te lossen. Bovendien kennen veel mensen mij als een bruggenbouwer tussen mensen met verschillende achtergronden. Een rol die veel vraagt op het gebied van enthousiasmeren, verbinden en doorpakken. Laten we samen bouwen aan een nog beter Velsen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *