Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond gemeente Velsen 2021

De Velsense regels over wonen liggen vastgelegd in de Huisvestingsverordening. Omdat de huidige Huisvestingsverordening per 1 januari 2022 wettelijk afloopt, moet de gemeenteraad die opnieuw bekrachtigen. Ook worden er verschillende nieuwe regels in de verordening opgenomen. Het college van B&W heeft daartoe een voorstel gedaan. Het voorstel van het college is donderdag 9 december in een sessie besproken.

Nieuwe regels Huisvestingsverordening

Een groot probleem is de woningnood, die landelijk, regionaal en dus ook in Velsen om oplossingen vraagt. Eén oplossing is bouwen: daar is en wordt in Velsen al hard aan gewerkt, bijvoorbeeld van Pont tot Park IJmuiden, Missiehuis Driehuis, Hofgeest en Platbodem Velserbroek. Maar dat is nog niet voldoende. We moeten er ook voor zorgen dat woningen daadwerkelijk gebruikt worden voor wonen en dat beschikbare woningen ook bij de juiste personen en gezinnen terechtkomen. Hier gaat de nieuwe Huisvestingsverordening bij helpen, maar Velsen Lokaal vindt dat alles in het werk gesteld moet worden om de doorstroming op gang te brengen.

In de voorgaande sessies hebben we uitvoerig over verschillende aspecten van de huisvestingsverordening gesproken. Tijdens deze sessies heeft Velsen Lokaal de noodzaak van maatregelen aan de orde gebracht want de druk en de krapte op de sociale woningmarkt en de koopwoningen neemt verder toe. Door het oplopen van de wachttijden komen bepaalde groepen erg moeilijk aan een woning.

Passend toewijzen aan doelgroepen

Tijdens de sessie van 17 juni is de uitgangspuntennotitie besproken en hebben we input geleverd. Deze zijn meegenomen en dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen zoals:

•          Het verruimen van de voorwaarden voor dakloze ouders met kinderen

•          Het voorrang verlenen aan Velsenaren bij nieuwbouwwoningen in het sociaalhuursegment

De Huisvestingsverordening reguleert verder passende toewijzing van woningen aan de verschillende doelgroepen.  Woningen voor studenten, sociale en middel dure huur (voor verschillende inkomens), woningen voor 65+’ers (gelijkvloerse woningen), enzovoorts.

Motie opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht Velsen Lokaal

Velsen Lokaal vindt dat alle instrumenten in moet zetten om die reden wil Velsen Lokaal een motie indienen voor de invoering van de opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht. We zien dat omliggende gemeenten en ook steeds meer gemeenten in Nederland beschermende maatregelen nemen op te voorkomen dat investeerders de huizen opkopen en deze voor hoge bedragen in de huur zetten. Bovendien worden de prijzen van koopwoningen hierdoor verder opgedreven waardoor deze woningen voor starters onbereikbaar worden. Door een verschuiving op de woningmarkt zal onze gemeente erg aantrekkelijk worden voor mensen uit grotere steden in de randstad. De opkoopbescherming kan een geschikt instrument zijn voor het bestrijden van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkopen en middel dure koopwoningen. Hierdoor kunnen weer sociale woningen vrij komen.

Wilt u de stukken inzien of de sessie terugkijken? Klik dan HIER.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *