Krijgen we andere speelplekken in Velsen?

Gisterenavond mochten de raadsfracties brainstormen over speelplekken en mogelijke nieuwe vormen van spelen en bewegen in Velsen. Juist omdat het voor iedereen, jong en oud, zo belangrijk is voor je gezondheid en emotionele welbevinden. Elders in het land zien we nieuwe manieren van sporten in de buitenlucht.

Krijgen we dit ook in Velsen? Per april 2021 is bureau Speelplan daarom gestart met het inventariseren van de speel- en beweeg plekken in de gemeente Velsen. Er is vervolgens een zeer overzichtelijke speelruimte-kaart gemaakt. En uiteindelijk wil men een beweeg-kansenkaart ontwikkelen voor onze mooie gemeente. De eerste resultaten zijn aan ons gepresenteerd en we hebben input mee kunnen geven voor de verder uitwerking. Middels stellingen konden we hier met elkaar over van gedachten wisselen.

Eerste uitkomsten en conclusies van de inventarisatie speelplekken en beweegplekken

Klimaatbestendig:  

Op meer dan 50% van de speelplekken wordt het zomers te warm omdat voldoende schaduw ontbreekt. Vergroenen van die plekken kost gemiddeld 5.000 euro per locatie maar dit is niet mee begroot. Velsen lokaal gaf daarom de tip mee om ook te kijken naar de mogelijkheid tot plaatsing van schaduwdoeken, schaduwdaken van zonnepanelen en / of watertappunten al dan niet gesponsord door PWN. Ook is het belang van veiligheid benadrukt.

Speelplek de Ruyterstraat in IJmuiden

Verbeteren toegankelijkheid en inclusiviteit:

Velsen Lokaal is erg verheugd over het feit dat we in Velsen redelijk goed scoren op dit punt voor kinderen met en zonder handicap.  Wat betreft de sportplekken kunnen we nog wel verbetering boeken. We willen toewerken naar minimaal 1 grote speelplek per kern die is ingericht als samen-speelplek en hier op andere plekken in de wijken zoveel mogelijk rekening mee te houden binnen de beschikbare herinrichting budgetten. De extra kosten voor herinrichting van samen-speelplekken worden geschat op 20.000 per locatie; 140.000 totaal. Velsen Lokaal heeft aangegeven dat wij het belangrijker vinden dat we in ieder geval een aantal plekken goed aanpakken, dan dat we ze allemaal halfbakken aanpakken.

Impuls uitdaging op grote plekken:

Het aanbod op grotere buurt- en wijk-speelplekken is nu vaak gericht op een jonge doelgroep en op 26 van die plekken zouden we prima plekken kunnen maken die ook ruimte bieden aan de doelgroep 6+. Dit kost gemiddeld 12.500 per locatie voor speel impuls kosten , +/-325.000 totaal. Dit kan door extra budget beschikbaar te stellen, door binnen het beschikbare vervangingsbudget minder toestellen op centrale plekken te plaatsen of door het budget dat vrijkomt/overblijft bij het omvormen van kleine plekken in de buurt te gebruiken. Deze laatste is wat ons betreft de beste optie.

Omvormen kleine speelplekken:

In de Velserbroek en een aantal buurten van IJmuiden, op c.a. 18 locaties, liggen kleine speelplekken op zeer korte afstand van elkaar. De inrichting en uitdaging is minimaal en de vraag naar die plekken is afgenomen door een verandering van de inwoners-samenstelling. In de Velserbroek wonen tegenwoordig minder kleine kinderen dan 20 jaar geleden. Enkele van deze locaties kunnen we eventueel omvormen tot groen of speelruimte zonder toestellen (uiteraard in overleg met bewoners). Omvorming kan voor een verschuiving van kosten zorgen. Door de ene plek om te vormen, kan een andere centrale speelplek in de buurt worden uitgebreid. Velsen Lokaal ziet zeker mogelijkheden in deze optie, want hiermee kunnen we een gebalanceerder geheel bereiken.

Verbreden sportaanbod:

Het afgelopen jaar heeft sporten in de openbare ruimte een vlucht genomen, vooral bij jongeren en volwassenen. De behoefte aan meer urban sportplekken is groot. Hoe groot precies, en voor welke locaties/gebieden, daar wil onze gemeente nader onderzoek naar doen en dat vindt Velsen Lokaal een goed plan. Maak inzichtelijk waar behoefte aan is en speel daarop in. Het sportaanbod in Velsen dat nu vooral uit voetbal, basketbal en skatebanen bestaat, kan worden uitgebreid met urban sports, BMX parcours, calisthenics, bootcamp, free run elementen en pumptracks. Inspreekster mevrouw Neus vroeg speciale aandacht voor die pumptracks en zij attendeerde ons ook op subsidieregelingen hiervoor. Alle aanwezige raadsleden stonden positief tegenover haar plan.

Tips van Velsen Lokaal

De uitdaging zal wat ons betreft vooral liggen in de vraag: Hoe kunnen we de openbare ruimte zo optimaal mogelijk benutten voor sport en beweging en op welke wijze kunnen we de samenleving stimuleren dit ook meer zelf op te pakken. Ook vragen we aandacht voor een bredere openstelling van schoolspeelpleinen. Wat betreft participatie wensen we de uitwerkers verder heel veel succes bij het in gesprek gaan met en het op andere manieren bevragen van de verschillende doelgroepen (kinderen, jongeren en volwassenen) over hun wensen. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de verdere uitwerking die in november aan ons zal worden voorgelegd ter besluitvorming!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *