380 woningen bij de Hofgeest

Net als in de rest van ons land is er ook in Velsen sprake van een woningtekort. Specifiek voor Velserbroek geldt dat er daarnaast een eenzijdig woningaanbod is. Daarom ontwikkelt de gemeente Velsen woongebied de Hofgeest.

De Hofgeest

Met de Hofgeest wordt de bouw van 380 woningen mogelijk én zorgen we voor meer variatie in het woningaanbod van Velserbroek. Om tot bouwen over te gaan, moeten eerst verschillende procedures worden doorlopen. Deze week kwam het bestemmingsplan de Hofgeest ter sprake in de raad. Voor het door de raad kan worden besproken, is er een wettelijke inspraakperiode. In deze tijd kunnen inwoners hun zienswijzen op het plan kenbaar maken bij de gemeente. Met deze inspraak maakt het College de balans op en past waar nodig en mogelijk het plan aan.

Inspraak

Met slechts vijf zienswijzen, die bovenal nog positief van aard waren over het plan, kon het College al snel de conclusie trekken dat er een goed plan ligt. Dit werd dan ook door Velsen Lokaal én de rest van de raad beaamt. Wel waren er bij de sessie nog insprekers, die zich zorgen maakten om twee zaken: mogelijke geluidsoverlast door een autosloopbedrijf en het doortrekken van het geluidsscherm naar bestaande woningen.

Er wordt naast het nieuwbouwplan al vele jaren geluid geproduceerd met het slopen van auto’s door autosloopbedrijf Rutte. Hun zorg is dan ook dat de bedrijfsvoering in gevaar wordt gebracht met de nieuwe woonwijk. Het tweede punt werd ingebracht door een omwonende die het geluidsscherm dat wordt geplaatst voor de Hofgeest, graag ziet worden doorgetrokken voor bestaande woningen.

Omdat een geluidsscherm een flink prijskaartje heeft, is dit voor de ontwikkelaar en de gemeente niet op te brengen als extra. Een geluidsscherm voor woningen uit dat bouwjaar is ook niet verplicht. Wél zei de wethouder toe om Rijkswaterstaat of de provincie te vragen hierover contact te zoeken met de inwoners.

Verbeelding plangebied de Hofgeest

Sociale huurwoningen

Bij dit plan wordt slechts 23% aan huurwoningen gebouwd. Dit plan was al in ontwikkeling voordat de regel werd aangenomen om 30% sociale huurwoningen te plaatsen. De ontwikkelaar erkent het probleem van gebrek aan sociale huurwoningen en starterswoningen en heeft aangegeven deze op het terrein van rugbyclub de Smuglers te willen plaatsen. De Smuglers verhuizen mee met VSV om plaats te maken voor de nieuwe ontwikkelingen.

Dit plan biedt ruimte aan veel nieuwe woningen en daar is Velsen hard aan toe. Velsen Lokaal is trots op dit plan en hoopt dan ook dat er snel gebouwd kan worden. Wij kijken uit naar de komende ontwikkelingen!

2 antwoorden
 1. David Andrea
  David Andrea zegt:

  Fijn dat er mooie ontwikkelingen bezig zijn in Velserbroek. Hoewel dit bericht uit juni 2021 voortkomt, is reageren nooit te laat.
  Gezien er grootse plannen (inmiddels bezig) zijn voor de Hofgeest, en er gesproken wordt over een geluidsscherm langs de A9 ten hoogte van de bestaande woningen. Is er naar mijn weten door de Rijkswaterstraat of de provincie nog geen contact over geweest bij bewoners. Is dit plan van tafel geveegd of is het nog iets voor de toekomst? Als de wind draait is de A9 duidelijk hoorbaar namelijk. Geluidsschermen zouden naar mijn inziens een flinke verbetering zijn voor het dorp.

  Vriendelijke groet.

  Beantwoorden
 2. Bram Diepstraten
  Bram Diepstraten zegt:

  Dag David,

  Excuses voor de late reactie. De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik dat niet exact weet. Dus ik heb het bestemmingsplan even opgezocht. Daaruit blijkt dat er een geluidsscherm langs de wijk komt van 720 meter langs de A22. Hoewel het verkeerslawaai vanaf de A9 bij een oostelijke windrichting storend is, is volgens de wet geluidhinder een geluidsscherm niet nodig. Hier kunt u de details in het bestemmingsplan lezen: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0453.BP1310HOFGEESTVEL1-R001/t_NL.IMRO.0453.BP1310HOFGEESTVEL1-R001.html#_4.2_Geluid.

  Rijkswaterstaat zal daarom geen geluidsscherm willen plaatsen. Dat gaat anders worden als er in de toekomst wellicht toch op de Grote Buitendijk gebouwd gaat worden. Dan is een geluidsscherm niet alleen nodig maar ook wettelijk verplicht. We kunnen u dus niet beloven dat er een geluidsscherm komt. Maar wat we wel kunnen doen, is volgen hoe de wetgeving zich ontwikkelt. Vanaf een bepaald geluidsniveau moet de Rijksoverheid maatregelen nemen om de overschrijding tegen te gaan. Voor zover ik kan nagaan, is dat nog niet het geval op bijvoorbeeld de Grote Buitendijk. Kaarten te raadplegen via: https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten.

  Rijkswaterstaat heeft een programma om geluidhinder te verminderen bij woningen die boven de drempelwaarden komen: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/meerjarenprogramma-geluidsanering-mjpg-aanpak-geluidoverlast-woningen.

  De gemeente heeft zelf ook een actieplan voor lawaai vanaf gemeentelijke wegen, daarin zijn ook de belastingkaarten van spoor en rijkswegen opgenomen.

  Voor dit moment kunnen we het niet leuker maken, wel overzichtelijker hopelijk. We houden wel de ontwikkelingen op het gebied van de wet geluidhinder en de actuele geluidhinder in de gaten.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *