Parapluplan woningsplitsing en kamerverhuur

De behoefte aan woningen is in Velsen hoog, hierdoor krijgt de gemeente veel aanvragen om woningen te splitsen in meer woningen. Het splitsen van woningen zonder goede regels kan nadelige gevolgen hebben voor de omgeving, zoals geluidsoverlast en parkeerproblemen. Dit vindt plaats door en grote toename van het aantal inwoners. Het effect zal nog erger zijn als dit ook nog eens illegaal gebeurt.

Om tot een goede afweging en regulering te komen is een parapluplan opgesteld. Velsen Lokaal kan zich in het parapluplan vinden, maar heeft wel aandacht gevraagd voor een tweetal punten. Dat is de aanpak van illegale bewoning en een verspreiding van woningsplitsingen en short-stay hotels over de andere kernen van Velsen.

Standpunt Velsen Lokaal.

Doordat verschillende inwoners uit verschillende wijken ons gewezen hebben op parkeeroverlast en geluidsoverlast heeft Velsen Lokaal voor deze sessie al vragen gesteld over illegale bewoning van woningen, zowel sociale als koopwoningen. Uit de beantwoording blijkt uit dat daar niet altijd zicht op is. Dit kan betekenen dat er in sommige wijken stapeling van overlast kan ontstaan door illegale bewoning en de komst van reguliere woningsplitsing. Om die reden is het belangrijk dat er zicht is op illegale bewoning van woningen zodat het aangepakt kan worden. Tijdens de sessie heeft het college aangegeven dat er een achterstand was bij de aanpak van illegale bewoning. De achterstand is inmiddels weggewerkt. Binnenkort komt het college met een collegebericht hierover. Dit is een goede ontwikkeling om leefbaarheid van de wijken te verbeteren.

Wat Velsen Lokaal verder opvalt is dat de druk en overlast op de sociaal zwakkere kernen Velsen-Noord en IJmuiden toeneemt. Dit kwam ook aan de orde tijdens een gesprek van Velsen Lokaal met wijkplatform Zee- en Duinwijk. Bovendien kunnen short-stay hotels in deze wijken of in de buurt van deze wijken komen. Velsen Lokaal pleit voor een betere verspreiding van de short-stay hotels over andere kernen van Velsen zodat de leefbaarheid van de kwetsbare kernen IJmuiden en Velsen-Noord niet nog verder onder druk komt te staan.

De sessie terugkijken of de documenten inzien? Klik dan HIER.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *