Raadsvragen over het tekort van ruim 150 miljoen bij de politie

Op 2 september heeft Kitty Wolfs namens Velsen Lokaal raadsvragen gesteld over het tekort van ruim 150 miljoen bij de politie. Inmiddels zijn deze beantwoord.

Velsen Lokaal maakt zich door het tekort zorgen om de veiligheid in onze gemeente. Deze mag wat ons betreft niet achteruit gaan. Het begrotingstekort is een resultaat van onvoorziene kosten als investeringen in cybersecurity, personeelszorg en het opruimen van drugslabs. Hier wil de gemeente Velsen juist extra op in zetten. Het takenpakket van onze handhavers is nu al (te) veelomvattend door de pandemie. De invoering van het recycletarief verergert dit. De gemeente scherpt de regels binnen de APV aan en er worden steeds meer handhavingsverzoeken ingediend bij onze gemeente.

Mogelijke effecten van de bezuiniging

De Nationale Politie is zwaar belast en heeft extra capaciteit nodig. Velsen Lokaal ziet daarom graag dat de burgemeester voor het politieapparaat in de bres springen en nogmaals de noodklok luidt bij het Rijk. Er al is ingespeeld op het tekort aan politiemensen door de opleiding te verkorten, studenten al op de bureaus te laten werken tijdens hun studietijd en iedereen met een bureaufunctie ook de straat op te sturen. Als je dat nog verder uitkleedt, rent helemaal iedereen weg bij de politie en is er echt een probleem.

Velsen Lokaal heeft gevraagd naar welke effecten er worden verwacht door deze aangekondigde bezuiniging op de politie-inzet en de veiligheid binnen onze gemeente. De komende weken maakt Eenheid Noord-Holland de consequenties voor 2022 en daaropvolgende jaren inzichtelijk. Verwacht wordt dat de landelijke bezuinigingen dit jaar geen effect hebben op de politie-inzet en de veiligheid in de gemeente Velsen. De bezuinigingsmaatregelen bij politie zijn gericht op het zoveel mogelijk thuis werken, een stop op landelijke inkoop, een vacaturestop voor niet-operationele functies en het niet meer vergaderen op commerciële externe locaties. De operationele inzet wordt zo mogelijk ontzien. De ziekteverzuimcijfers van het Basisteam IJmond van de afgelopen jaren dalen. Er is gelukkig nog geen indicatie dat sprake is van langdurige uitval als gevolg van een jarenlange overbelasting.

Extra inzet op het vlak van drugsbestrijding

Ook wilden wij weten hoe wij onze voorgenomen extra inzet op het vlak van drugsbestrijding kunnen waarmaken, als de politie vervolgens de ruiming van drugsafval zelf moet betalen uit haar eigen budget. Want vooral de afvoer van zwaar chemische vloeistoffen en vervuilde hardware gebruikt bij de fabricage van synthetische drugs, zoals ecstasy en meth-amfetamine, is erg kostbaar. Gelukkig wordt er nu bekeken of nieuwe ondermijningswetgeving mogelijk is, die de politie meer mogelijkheden biedt om kosten voor het ruimen van drugsafval en illegaal vuurwerk rechtstreeks te verhalen op de daders. Ook is het vanaf 1 januari 2021 mogelijk om compensatie aan te vragen bij de provincie, op grond van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Holland 2021. De regeling geldt voor gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en particulieren die eigenaar of erfpachter zijn van een locatie met drugsafvaldumping.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *