Raadsvragen Velsen Lokaal over OZB voor ondernemers

Vandaag heeft Velsen Lokaal raadsvragen gesteld over de herhaalde oproep van MKB Nederland aan colleges van B&W en gemeenteraden om de Onroerende Zaakbelasting (OZB) voor ondernemers met hooguit de inflatie mee te laten stijgen. Velsen Lokaal wil onder andere van het college weten of en wanneer er op de oproepen is gereageerd.

Brieven en oproep MKB Nederland

raadsvergadering

raadsvergadering 26 juni 2014

Niet alleen huizenbezitters betalen OZB aan de gemeente. Ook ondernemers betalen OZB. Dat heet dan OZB niet-woningen. Ze betalen belasting voor het gebruik van bedrijfspanden en voor het eigendom als ze eigenaar zijn. Net als bij OZB voor woningen wordt de OZB belasting bepaald door een percentage van de WOZ waarde van bedrijfspanden.
Per brief heeft MKB-Nederland op 27 juni 2013 een oproep doen uitgaan naar alle colleges van B&W in Nederland de OZB met niet meer dan de inflatie te laten stijgen. Gemeenten die beloven dat te doen krijgen op www.mbk.nl/ozb een vermelding. In september 2013, november 2013 volgden herinneringen van MKB Nederland om een reactie te geven op de brieven en aan de oproep gehoor te geven. De laatste herinnering van 12 juni 2014 was geadresseerd aan de gemeenteraden.
Velsen Lokaal wilde deze brief actief door de gemeenteraad laten afhandelen met een advies van het college. Velsen Lokaal raadslid Bram Diepstraten vroeg in de raadsvergadering van 26 juni om deze gewijzigde behandeling. De coalitiepartijen VVD, PvdA, D66V, CDA en LGV stemden niet met dit voorstel in waardoor het oorspronkelijke voorstel om de brief slechts ter kennisgeving aan te nemen in stand bleef.

Stemgedrag raadsvergadering wekt verbazing

Dit besluit wekte verbazing bij oppositiepartijen. Diepstraten over de besluitvorming: “Vooral het stemgedrag van de VVD verbaasde mij zeer. De partij die zegt het beste voor te hebben met ondernemers. Ik was blij met de steun van CU raadslid Leen de Winter die ook van die verbazing blijk gaf. Als het op concrete besluitvorming over lasten voor lokale ondernemers aankomt, geeft de VVD niet thuis. Ik wil de heldere standpunten die op de website en in het verkiezingsprogramma staan, nog maar eens in herinnering roepen: ‘De VVD Velsen is voor verlaging van gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.’ Wat mijn verzoek in de raad betreft, ging het alleen nog maar over een andere behandeling van een brief van MKB Nederland, niet eens om een daadwerkelijk besluit om de OZB lasten te beperken. Daarom heb ik met mijn fractie overlegd en besloten concrete raadsvragen aan het college te stellen.”

Coalitieakkoord

tussentijds overleg

tussentijds overleg

Naast de vraag of en wanneer er door het college is gereageerd op de brieven van MKB Nederland, vraagt Velsen Lokaal aan het college of het bereid is de gevraagde toezegging om de OZB met hooguit de inflatie te laten stijgen te ondertekenen. Velsen Lokaal refereert daarbij aan een passage in het coalitieakkoord 2014-2018: “De financiën in Velsen zijn in evenwicht. Een sluitende meerjarenbegroting is uitgangspunt. De lastendruk voor de bewoners in Velsen is een zorgpunt voor dit college. Het college wil deze omlaag brengen. De uitgangspunten daarbij zijn dat de OZB slechts wordt geïndexeerd en niet wordt ingezet om nieuw beleid te financieren of gaten in de begroting te dichten.” Volgens Diepstraten biedt dit het college overigens alle ruimte om positief op de oproep van MKB Nederland te reageren en de toezegging te ondertekenen. Als de gemeente niet reageert, kan ze in november weer een brief van MKB Nederland verwachten.

1 antwoord
  1. Bert van Deudekom
    Bert van Deudekom zegt:

    Na de inspreeksessie ( Met een duidelijk verhaal van de burgers van Velsen , o.a. over het weghalen van het spoor zonder de stap van de burgers richting Raad van State af te wachten met de berochtgeving hierover slechts naar de aan het spoor wonende inwoners ….. !! . Als het goed begrijp wordt er vervolgens met deze info totaal niets gedaan , zeker niet door de oppositie ! ) , heb ik nog tenenkrommend naar twee amandementen geluisterd van Velsen Lokaal . De eerste daar kon Vennik met goed fatsoen niet onderuit en bood zijn excuses aan , heb ik kennelijk niet goed gelezen ( ja me hoela ) . Het tweede item de brief betreffende OZB was zoals gewoonlijk , net als bij het HOVproject : de duimen omhoog bij de coalitie en naar beneden bij de oppositie . Ikzelf heb me verdiept in de OZB voor particulieren . Ik kan u verzekeren dat hier heel wat gemeenschapsgeld wordt weggegooid . De makelaars lachen zich een deukt .

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *