Reactie op artikel NHD over sluipverkeer en schimmelproblematiek

In het Noord-Hollands Dagblad en de IJmuider Courant stond vandaag een artikel over het sluipverkeer in Velsen-Noord. Het wijkplatform Velsen-Noord uit daarin kritiek op wethouder Bram Diepstraten, tevens onze lijsttrekker. Helaas heeft de journalist ons niet om een reactie gevraagd. Daarom geven we onze reactie op deze manier.

Sluipverkeer Velsen-Noord

Velsen-Noord wordt al lang geteisterd door sluipverkeer dat afkomstig is van het Tata Steel-terrein. Bij het uitgaan van ploegendiensten willen automobilisten de drukte op de Velsertraverse vermijden en rijden dwars door het dorp. Dat zorgt voor overlast en onveilige situaties. Het wijkplatform gaf aan dat Bram suggereerde dat dat alleen kwam door de afsluiting van een rijstrook op de Velsertraverse richting de Velsertunnel. Bram: “Wellicht was dit wat onduidelijk geformuleerd, maar uiteraard bedoelen we dat het sluipverkeer al jaren wordt veroorzaakt door de algemene drukte op de Velsertraverse en omstreken.”

Ook suggereert het wijkplatform dat er helemaal niets is gedaan. Bram: “Het klopt dat er nog niets zichtbaar is. Maar dat betekent niet dat er niets is gebeurd. In de afgelopen jaren zijn scenario’s uitgewerkt om het sluipverkeer tegen te gaan. Die variëren van een knip in de Grote Hout- of Koningsweg, waardoor verkeer vanaf de Wnckebachstraat niet meer Velsen-Noord in kan, variaties daarop, tot een geslotenverklaring met camerabewaking. Zo’n voorbeeld is er bijvoorbeeld in Spaarndam. Uiteindelijk heeft het college besloten om een proef te gaan doen met een geslotenverklaring. Dat betekent dat er vanaf de Wenckebachstraat ’s middags een algemeen inrijverbod op de Grote Hout- of Koningsweg komt met borden en gerichte handhaving. Die proef moet de nodige informatie opleveren om uiteindelijk toestemming te krijgen voor handhaving met cameratoezicht. De voorbereidingen lopen nu en kosten tijd. De details van het plan worden binnenkort met het wijkplatform besproken. Het lijkt eenvoudig, maar het is verkeerstechnisch en organisatorisch complex. Wel ben ik het met het wijkplatform eens dat het allemaal wel heel lang duurt. Dat vind ik ook jammer. Ik sta wel voor een eerlijk, compleet verhaal en een zorgvuldige voorbereiding met goede communicatie naar de inwoners en bedrijven. Het heeft lang geduurd, maar een oplossing is in zicht.”

Schimmelproblematiek in sociale huurwoningen

Ook heeft het wijkplatform Velsen-Noord kritiek op ons gemeenteraadslid en kandidaat Süleyman Çelik. Süleyman heeft zijn taak als volksvertegenwoordiger in dit dossier opgepakt, zoals meer raadsleden van diverse partijen opkomen voor belangen van inwoners, verenigingen en ondernemers. Süleyman: “Ik werd benaderd door verschillende inwoners die last hadden van vocht en schimmel in hun huurwoning. Daar heb ik vervolgens raadsvragen over gesteld. Toen werd ik nog meer benaderd door mensen met dergelijke problemen. Wij hebben het college opgeroepen om op basis van de prestatieafspraken met de woningcorporaties met hen in gesprek te gaan. Dat is ook gebeurd.” Süleyman is iemand die inderdaad niet vaak op de voorgrond treedt. Hij probeert dingen gewoon op te lossen zonder daarover naar buiten te treden. In dit geval heeft hij dat wel gedaan omdat het probleem zo groot is. De politiek kan deze problemen niet oplossen, maar kan wel dat zetje geven dat nodig is om sneller tot een oplossing te komen. Dat heeft Süleyman gedaan en daar staan we achter.

Afsluitend

Velsen Lokaal is een partij die altijd aanspreekbaar is en in gesprek wil gaan met inwoners die kritiek of zorgen hebben. We vinden het jammer dat dit via een journalist wordt geuit, die vervolgens niet de moeite neemt om een reactie te vragen. De komende jaren bouwen we verder op de basis die we de afgelopen 4 jaar hebben gelegd.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *