Regionale bijeenkomst over Programma Tata Steel

Tijdens de bijeenkomst van vanavond werd een presentatie gegeven over het Programma Tata Steel 2020-2050. Aanwezig waren het RIVM, Nivel, wethouders Haydar Erol, Aad Schoorl en Sebastian Dinjens en gedeputeerde Jeroen Olthof, om met ons het gesprek aan te gaan en om onze vragen te beantwoorden.

Wat vooraf ging

Omdat we ons in de IJmond zorgen maken over de luchtkwaliteit, stof in de leefomgeving en mogelijke effecten op onze gezondheid, heeft de provincie Noord-Holland samen met de IJmondgemeenten en het RIVM een onderzoek laten doen naar stof in de leefomgeving en de mogelijke gezondheidseffecten daarvan.

Resultaten onderzoek

Het onderzoek laat zien dat in de IJmond mensen vaker met acute gezondheidsklachten bij de huisarts komen. Het gaat dan om klachten als misselijkheid, klachten aan het oog, hoofpijn, benauwdheid, jeuk, etc. Ook komen chronische aandoeningen van het hart, longkanker en diabetes hier vaker voor. Dat is niet heel erg verrassend zo onder de rook van Tata, maar wanneer we de IJmond vergelijken met andere industriële gebieden is het hier erger. En dat is wel nieuw. De normen voor stoffen in de lucht zijn meestal gebaseerd op jaargemiddelden. In dit onderzoek is ook gekeken naar de pieken van aanwezigheid van stoffen in de lucht. En dat is ook vooral waar inwoners last van ervaren.

(tekst loopt door onder afbeeldingen)

Meer actie is nodig

Velsen Lokaal vindt de resultaten van het onderzoek confronterend. Ze bevestigen onze zorgen. We zetten ons er al hard voor in om de luchtkwaliteit in de IJmond te verbeteren, maar dus nog niet voldoende. De bevoegdheden van provincie en gemeenten raken hun grenzen. Net als elk ander bedrijf dient Tata zich aan regels te houden. Maar als Tata voldoet aan de wettelijke normen (die gebaseerd zijn op jaargemiddelden), betekent dit niet per definitie dat onze lucht gezonder wordt, want de pieken blijven daarmee bestaan. Voor sommige stoffen is er überhaupt nog geen regelgeving, en bestaan er nog geen wettelijke normen.

Panelstudie in de IJmond

Om in de IJmond een gezondere leefomgeving te realiseren en de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren is nader onderzoek gewenst naar de datgene wat Tata precies veroorzaakt en wat wordt veroorzaakt door de scheepvaart, luchtvaart en het vele verkeer. Uit het onderzoek komt dat nu niet naar voren. Het voorstel om nu een groep mensen langere tijd te gaan volgen kan het causale verband tussen de oorzaken van die verhoogde gezondheidsklachten duiden. Velsen Lokaal acht zo’n onderzoek waardevol, hoewel we natuurlijk eigenlijk al weten dat de scheepvaart, het vrachtverkeer en het luchtverkeer ook hun negatieve invloed hebben op onze luchtkwaliteit. We kunnen dan beter duiden waarop de reductie aanpak gericht zal moeten zijn. Het dringende oproep richting het Rijk, waarin we vragen om voorkomend optreden, strakkere regelgeving en aanvullende maatregelen richting Tata vinden wij ook positief.

Programma Tata Steel 2020 – 2050

Tata moet wat ons betreft echt met een strak tijdspad en concrete maatregelen komen voor de eerder aangekondigde investering van 300 miljoen. Iedereen heeft Tata in het vizier door de overlast van de afgelopen periode. Zij zal haar verantwoordelijkheid moeten nemen; op deze wijze doorgaan kan echt niet meer. Het moet allemaal schoner en de overlast moet veel minder worden. Realisatie van het programma Tata Steel 2020 – 2050 kan de luchtkwaliteit en de overlast erg verbeteren. Wij hebben wel onze vraagtekens over de financiële haalbaarheid ervan. Hoe realistisch zijn deze plannen voor Tata? En op welke wijze gaan we de (voortgang) van het programma monitoren? Daarvoor zijn grote investeringen nodig. Wij hopen dat Tata heel snel voortgang boekt met het Hisarna project. Want met deze nieuwe manier van staal maken is een groot aantal overlast veroorzakende fabrieken (kooks-, sinter-, pellet- en oxystaal) niet meer nodig.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *