Tag Archief van: mobiliteitsvisie

Lastenverlichting of gemeentegeld naar een verbinding A8-A9?

De IJmond gemeenten ijveren samen met Zaanstad voor het verlengen van de A8 van Westzaan naar de A9 bij Heemskerk. Dat is op zich prima, ware het niet dat men in het kader van het te stichten Mobiliteitsfonds IJmond per gemeente € 2,1 mln in deze snelweg wil steken. Dus ook Velsen.

verbindingswegEen verkeerde keuze,  want de opbrengst van de wegenbelasting gaat naar het Rijkswegenfonds en de provincie vangt de opcenten van de wegenbelasting. Dat zijn dus bij uitstek de partijen die de rekening voor het verlenging van deze snelweg moeten betalen en zeker niet een gemeente. De inspanning van de gemeenten moet een stevige lobby naar Den Haag zijn om Rijkswaterstaat en de Minister te overtuigen van het belang van die verlenging van de A8.

Mocht de gemeente Velsen zo ruim bij kas zitten dat € 2.1 mln uitgegeven kan worden aan een rijksweg tussen Westzaan en Heemskerk, dan zou dat geld toch echt beter besteed kunnen worden aan lastenverlichting voor de burgers. Immers onze gemeente is één van de duurste gemeenten voor wat betreft de woonlasten in Nederland.

Velsen Lokaal heeft in het kader van de mobiliteitsvisie voorgesteld om die € 2.1 miljoen te schrappen.  De hele oppositie steunde dit voorstel,  maar werd afgewezen door de coalitie partijen PvdA, VVD, D66 en CDA. Zo is te zien hoe deze partijen ons gemeentelijke geld liever weggeven dan te komen tot lokale lastenverlichting!