Tag Archief van: verbonden partijen

Raadsvragen over financiële situatie Stadsschouwburg

De gemeente Velsen verstrekt flinke subsidies aan een aantal zogeheten verbonden partijen in de regio. Deze organisaties functioneren volledig zelfstandig, maar zijn wel verplicht inzicht te verlenen in de financiën aan de gemeente omdat zij een flink bedrag ontvangen en de gemeente uitgave van het belastinggeld (zelfs indirect) moet kunnen verantwoorden.

Lees meer