Update: Velsen Lokaal steunt landelijk burgerinitiatief Stop de Vriendjespolitiek – doet u mee?

Update

Deze week riepen wij via onderstaand bericht op om het burgerinitiatief ‘Stop de Vriendjespolitiek’ te tekenen. Een initiatief van meerdemocratie.nl en de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen. Deze organisaties voeren al enige tijd een campagne tegen partijpolitieke benoemingen.

Ons bericht heeft tot enige verwarring geleid, omdat momenteel de procedure voor een nieuwe burgemeester van Velsen loopt en er onbedoeld een relatie werd gelegd tussen ons bericht en de procedure.

Velsen Lokaal wilde haar steun aan het landelijke burgerinitiatief benadrukken, zodat er voldoende handtekeningen worden verzameld en het burgerinitiatief in de Tweede Kamer behandeld kan worden. Wij hechten aan een discussie op het hoogste parlementaire niveau over de benoeming van hoge publieke functionarissen. De procedure in Velsen rond de nieuwe burgemeester maakt Velsen Lokaal via haar fractievoorzitter Nathanael Korf van dichtbij mee. Deze procedure wordt uiterst zorgvuldig doorlopen en leidt tot een benoeming door de gemeenteraad. Het toont aan dat er meerdere kanten aan het verhaal rond publieke benoemingen zitten. Daarom vinden wij het van belang dat dit in de Tweede Kamer besproken kan worden.

Velsen Lokaal heeft er alle vertrouwen in dat de procedure voor een nieuwe burgemeester in Velsen tot de beste kandidaat voor het burgemeesterschap zal leiden. Desalniettemin steunt Velsen Lokaal het burgerinitiatief omdat we in het algemeen vinden dat benoemingsprocessen van hoge publieke functies transparanter moeten met als uitgangspunt: gelijke kansen voor iedereen. Zo zijn we bijvoorbeeld groot voorstander van een gekozen burgemeester.


 

De komende weken wordt in heel Nederland actie gevoerd voor het landelijke burgerinitiatief Stop de Vriendjespolitiek. Dit burgerinitiatief, gelanceerd door de landelijke beweging Meer Democratie, wil de praktijk stoppen dat de grote gevestigde partijen onderling in achterkamertjes de gros van de publieke functies in Nederland onderling verdelen. Velsen Lokaal neemt actief deel aan dit burgerinitiatief en roept haar achterban op te tekenen op www.meerdemocratie.nl.

banner-stop-de-vriendjespolitiek

Volgens Meer Democratie verdelen sinds decennia de vier gevestigde politieke partijen – VVD, PvdA, CDA en D66 – de meeste banen in het openbaar bestuur onderling in achterkamertjes: burgemeesters, commissarissen der koning, leden van allerlei adviesraden en commissies, en zelfs hogere rijksambtenaren.

Strijdig met de Grondwet

Dat is in strijd met artikel 3 van de Grondwet: “Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.” Maar door een loophole in de Wet Gelijke Behandeling komen de grote partijen hiermee weg.

“Partijloze Nederlanders en lokale politieke partijen worden hierdoor benadeeld. Een nuchtere constatering is dat ze 30% van de stemmen krijgen, maar slechts 3% van alle burgemeestersposten bekleden. Wij zouden het goed vinden als hierover in de Tweede Kamer gesproken gaat worden”, zegt Bram Diepstraten, gemeenteraadslid voor Velsen Lokaal.

Engelse systeem

Meer Democratie wil afschaffing van deze loophole en invoering van het Engelse systeem. Hierin heeft een onafhankelijk orgaan de wettelijke opdracht om partijpolitieke benoemingen tegen te gaan en moet zij alle benoemingsprocedures op detailniveau goedkeuren. Hiermee zijn al 150 jaar goede ervaringen opgedaan.

Voor een landelijk burgerinitiatief zijn 40.000 handtekeningen nodig. Er zijn er al 21.000 binnen. “We roepen iedereen op dit burgerinitiatief te tekenen zodat elke Nederlander met voldoende kwaliteiten voortaan in aanmerking kan komen voor een publieke functie”, zegt campagneleider Arjen Nijeboer van Meer Democratie.

Iedereen kan het burgerinitiatief tekenen op www.meerdemocratie.nlmeer democratie

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *