Werken en bijstand 2023: De juiste volgorde van de verschillende inkomstenvrijlatingen

Per 1 januari 2023 is – naar verwachting – een deel van het wetsvoorstel breed offensief van kracht. Velsen lokaal bracht daar in juni 2020 al een motie voor in, onder de kop bijverdien- en/of uitstroompremie.

Deze werd destijds unaniem aangenomen. Deze regelingen vangen de armoedeval op en maken werken naar vermogen aantrekkelijker voor mensen met een loonkostensubsidie die aanvullend bijstand ontvangen. Daarin is nu een nieuwe vrijlating opgenomen. Heel goed om te zien dat dit ook landelijk wordt opgepakt!

Voorbeeld

Iemand is per 1 januari 2023 medisch urenbeperkt, heeft sinds kort inkomen en ontvangt daarnaast nog aanvullende bijstand. In artikel 31 lid 2 onder y PW is te lezen dat de vrijlating wegens een medische urenbeperking niet toegepast kan worden als de algemene vrijlating van 6 maanden 25% (artikel 32 lid 2 onder n PW) en van 30 maanden 12,5 % (artikel 32 lid 2 onder r PW) van toepassing is. Dus gelijktijdig kan niet. Achter elkaar kan wel. Als er recht is op de algemene vrijlating, pas dan eerst deze toe. Als de periode van 6 maanden verstreken is, kan de vrijlating op basis van de medische urenbeperking worden toegepast. De verschillende inkomstenvrijlatingen worden dan in de volgende volgorde zoals in onderstaand schema toegepast:

Wetsvoorstel Breed offensief

Op 29 november 2022 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel breed offensief aangenomen. Dit wetsvoorstel is bedoeld om meer mensen met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen aan een baan te helpen en/of te houden. Het wetsvoorstel omvat onder andere meer mogelijkheden voor passende persoonlijke ondersteuning en afschaffing van de vier-weken-zoektermijn voor bepaalde jongeren met een arbeidsbeperking. De verwachting is dat deze maatregelen ingaan per 1 juli 2023.

Een persbericht van de Rijksoverheid bevestigt dat de wijziging in de kostendelersnorm (verhoging van de leeftijd van 21 naar 27 jaar) én de nieuwe inkomensvrijlating voor mensen die werken met loonkostensubsidie en daarnaast aanvullende bijstand ontvangen ingaan per 1 januari 2023. 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *