Algemene Beschouwing Velsen Lokaal Begroting 2022

Over ruim 4 maanden vragen we de inwoners om naar de stembus te gaan voor de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad. Altijd weer een spannende tijd in de aanloop daarvan. Partijen kijken terug naar hun verkiezingsbeloftes met de vraag: hebben we waargemaakt wat we beloofden?

Met veel trots kijkt VL dan ook naar deze raadsperiode, waarbij het raadsakkoord een bestuurlijke vernieuwing is. Een jarenlange wens en belofte van Velsen Lokaal. Een akkoord waarbij iedere partij de ruimte krijgt voor eigen inbreng, waar geen ruimte is voor polarisatie en waar in het samenspel gewerkt wordt aan het doen wat goed is voor onze prachtige en veelzijdige gemeente.

Is het een succes geweest? Ik zeg ja!

Met de werkgroep raadsakkoord zijn meerdere momenten van reflectie en bijstelling geweest. Het was echt even wennen aan deze nieuwe cultuur en is soms wel eens een beetje gebruikt met politieke gevoelens, maar dat schudde de boel wel weer lekker op. Het houdt ons scherp!

Iedere partij heeft zich kunnen profileren. Wat wij in Velsen doen is uniek ook als je dat afzet tegen de landelijke politiek waar de afrekencultuur blijkbaar belangrijker is dan met elkaar bouwen aan een betere samenleving en het hoofd bieden aan de grote maatschappelijke opgaven.

Meer samen, samen meer

Natuurlijk strijdt iedere partij voor zijn verkiezingsbeloftes. Ook in Velsen.
Net als in het echtelijke leven is het een samenspel van geven en nemen.
De praktijk heeft met dit samenspel laten zien dat wij allen in het algemeen belang vele besluiten hebben kunnen nemen in goede harmonie en met respect voor ieders inbreng. Zie het moeilijke en gevoelige besluit over Brak!

Dat laat dan ook de kracht van deze gemeenteraad zien. Er is ruimte en de wil om gezamenlijk de schouders te zetten onder de grote vraagstukken en taken die het Rijk aan de gemeente oplegt.
Zijn die taken te zwaar voor de gemeente om te dragen? Misschien wel.

Financiën

Er moeten steeds keuzes gemaakt worden en die vallen vaak zwaar vanwege onvoldoende financiële middelen en complexe factoren.  
Of dat de gemeente lijdzaam moet toezien hoe de Provincie en het Rijk besluiten nemen, die direct van invloed zijn op onze gemeente en directe leefomgeving. Ik denk aan de situatie rond Tata, coronapandemie, energietransitie, klimaatdoelen, transitie sociaal domein…

Het is dan ook goed dat de raad heeft meegedaan aan de actie van Raden in Verzet. Verzet om het Rijk in te laten zien dat sommige taken niet uit te voeren zijn zonder voldoende geld.  

Hopelijk biedt de herverdeling van het gemeentefonds in 2023 meer ruimte
Want alleen met structurele financiën kunnen wij de verzwarende taken uitvoeren.
Boter bij de Vis geacht kabinet!

Velsen Lokaal ziet de verzwaring van de gemeentelijke taken ook als een uitdaging: het biedt kansen. Zoals bij maatschappelijke besluiten. Dan vragen we meer actieve betrokkenheid van onze inwoners en organisaties. Was de cursus Politiek Actief daarom zo’n succes? Wie zal het zeggen!

Begroting 2022

Nu terug naar waar wij vanavond over gaan spreken. De begroting 2022. Knappe prestatie van het college om een sluitende begroting te kunnen presenteren.
Niet echt een verrassing door de extra gelden van het Rijk ter aanvulling van de jarenlange tekorten in bijvoorbeeld de Jeugdzorg. Maar toch mag dit compliment gegeven worden. De woordvoerders van Velsen Lokaal zullen inhoudelijk reageren op de ingediende moties en amendementen.

Namens mijn fractie spreek ik de ambtelijke ondersteuning aan en zeg hen dank voor de wijze waarop wij als raad worden bijgestaan in ons werk.
Daarbij mag ik ook niet de griffier met zijn team vergeten. Ook uw ondersteuning verdient onze dank.  

Collega raadsleden en wethouders.
De komende 4 maanden zal het om de verkiezingen gaan. Ik wens u namens mijn partij allen een positieve en uitdagende strijd toe. Maar houdt in herinnering, dat samenwerken een werkwoord is en dat wij dat ook kunnen! Het gaat steeds om het belang van onze gemeente… voor de inwoners, organisaties en bedrijven.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *