Convenant Implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel

Op 2 november heeft het college besloten om dit convenant aan te gaan.

Wat houdt dit convenant in?

Per 1 januari 2022 treedt de Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet in werking. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor jeugdigen met een zorgvraag. Niet langer is de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige leidend, maar juist de woonplaats van de jeugdige op het moment van de zorgvraag. 

Hiermee verminder je administratieve lasten, kun je sneller hulp bieden en versterk je de preventie. Dus meer duidelijkheid en lagere uitvoeringslasten. Dit sluit ook beter aan bij de uitgangspunten van de Jeugdwet. De oorspronkelijke gemeente blijft verantwoordelijk voor een jeugdige waardoor die gemeente gestimuleerd wordt om te investeren in preventie. 

Hoe gaan we dit vorm geven?

Middels een convenant vanuit het CJG in nauwe afstemming met gemeenten proberen we de implementatie van deze wet soepel te laten verlopen én de administratieve lasten voor gemeenten en zorgaanbieders zo laag mogelijk te houden. Er is behoefte aan duidelijke afspraken om te voorkomen dat er nadelige gevolgen ontstaan voor onze jeugdigen, die zijn vastgelegd in het convenant.

Goed dat deze oneerlijke wet eindelijk wordt aangepast. Dit komt de jeugdigen ten goede.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *