Antwoorden op de raadsvragen Skaeve Huse

Naar aanleiding van recente onrust bij de Skaeve Huse in Velserbroek heeft Velsen Lokaal raadsvragen gesteld over dit onderwerp.

Wat zijn Skaeve Huse?

Sinds november 2020 zijn de drie kleine zelfstandige sociale huurwoningen (Skaeve Huse) aan de
Broekeroog in Velserbroek bewoond. De Skaeve Huse zijn bedoeld voor mensen met een individuele
levensvorm die niet bij een groep of wijk past. De overlast die mensen anders in de woonwijk van hen zouden
ervaren, wordt door deze woonvariant beheersbaar en controleerbaar. Bovendien wordt
dakloosheid onder deze doelgroep zo voorkomen. Bewoners van Skaeve Huse komen met
woonbegeleiding of behandeling tot rust, werken aan stabilisatie van hun situatie en aan mogelijke
terugkeer naar een reguliere woonvorm. 

Toegenomen overlast en aanscherping regels

Na een rustige start is de afgelopen maanden de overlast flink toegenomen. Dit zorgt voor onrust bij
de omwonenden die zich niet gehoord voelen door de gemeente.
Er zijn ramen dichtgetimmerd, ruiten ingetikt en er liggen her en der neergesmeten stoelen, fietsen
en zakken. Ook zou er bij de woningen drugs worden gedeald en is in een van de woningen een
wietplantage aangetroffen. Een van de bewoners heeft het interieur vernield en een bewoner heeft
gedreigd het huis in brand te steken. De bewoner, die voor de meeste overlast zorgde, woont
inmiddels niet meer in de woning. Om de rust in de buurt te herstellen, blijft die woning voorlopig
leegstaan.
Dit alles gaf aanleiding voor Velsen Lokaal om raadsvragen te stellen. In antwoord daarop zegt het
College om de begeleiding van de bewoners van Skaeve Huse verder aan te scherpen.
Aan het eind van het jaar wordt het project geëvalueerd en wordt duidelijk hoe het project kan
worden voorgezet en of het aantal woningen wordt uitgebreid. Om de overlast door de overige
bewoners te voorkomen, wordt er nu extra begeleiding ingezet en stellen begeleiders en de
bewoners samen leefregels op.

Wat gaat Velsen Lokaal nu verder doen?

In een buurtbeheergroep worden incidenten rondom het terrein besproken en er is een meldpunt
waar omwonenden op ieder moment van de dag overlast kunnen melden. Volgens de gemeente is
de veiligheid van de omwonenden nooit in gevaar geweest. Klachten worden steeds teruggekoppeld
over wat er met de klachten is gedaan, maar in verband met privacy kan niet altijd alle info gedeeld
worden.

In het volgende periodieke overleg met de buurtbeheergroep en deelnemende partijen van Skaeve
Huse bespreekt men het signaal van omwonenden dat ze zich niet gehoord voelen en ze gaan dit maandelijks
evalueren. Velsen Lokaal blijft dit actief monitoren bij de omwonenden.

Skaeve Huse elders onderbrengen?

Bij de keuze voor de locatie van Skaeve Huse is rekening gehouden met de nieuwbouw aan de
Hofgeest. Met de komst van deze nieuwe woningen bevindt Skaeve Huse zich aan de rand van een
woonwijk. We verwachten dat de afstand nog groot genoeg is om een prikkelarme omgeving te
bieden en de bewoners behouden hun eigen terrein. De locatie wordt dus niet heroverwogen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *